Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Ulrica Messing och Per Uhlén nya styrelseledamöter i Rikshem

maj 05, 2020 08:00 - Regulatorisk information

Vid årsstämman den 4 maj 2020 valdes Ulrica Messing och Per Uhlén till nya ordinarie ledamöter i Rikshem AB (publ) styrelse. Lena Boberg, som avböjt omval, lämnade styrelsen i samband med stämman.

Valet av de nya styrelseledamöterna innebär att Rikshems styrelse utökas från sex till sju ordinarie ledamöter.

Ulrica Messing

Ulrica Messing är född 1968 och har samhällsvetenskaplig utbildning. Hon är tidigare riksdagsledamot och statsråd i Näringsdepartementet, Kulturdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Idag är Ulrica Messing bland annat styrelseordförande i Business Sweden och SOS Alarm Sverige AB och styrelseledamot i PostNord och Länsförsäkringar Fondbolag. Hon har tidigare varit vice styrelseordförande och styrelseordförande för Wallenstam AB.

Per Uhlén

Per Uhlén är född 1948 och är civilingenjör från KTH i Stockholm och civilekonom från Stockholms universitet. Han återgår nu till Rikshem styrelse efter att under cirka sex månader varit tf vd för bolaget. Per Uhlén har tidigare innehaft ett flertal ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen, bland annat på Skanska Sverige och Diligentia (numera Skandia Fastigheter). Per Uhlén har tidigare också haft styrelseuppdrag för bland annat Vasakronan och Bonnier Fastigheter.

Rikshems styrelse består sedan årsstämman av: Bo Magnusson (ordförande), Pernilla Arnrud Melin, Liselotte Hjorth, Andreas Jensen, Ulrica Messing, Per-Gunnar Persson och Per Uhlén. 

Dokument

Release (pdf)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08:00 CET.