Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems bokslutskommuniké 2020: Starkt resultat under ett speciellt år

feb 05, 2021 07:30 - Regulatorisk information

Hyresintäkterna ökade under året med 4 procent till 3 032 mkr (2 916). Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 760 mkr (1 586). Fastighetsvärdet ökar till 51,7 miljarder kronor.

– Vi summerar ett ekonomisk starkt år för Rikshem, trots utmaningar i form av Coronapandemin. Vi har ett ökande driftsöverskott och en god totalavkastning och står väl rustade när vi nu gått in i 2021. Vi fortsätter också att höja vår kundnöjdhet, ett bra betyg på att vårt fokus på god förvaltning ger resultat. Jag är stolt över hur väl Rikshem hanterat effekterna av pandemin och ser fram emot att tillsammans med medarbetarna fortsätta arbeta mot våra högt ställda mål, säger Anette Frumerie, vd Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 3 032 mkr (2 916)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,5 procent
  • Driftsöverskottet ökade till 1 760 mkr (1 586)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 9,2 procent
  • Förvaltningsresultat om 1 279 mkr (1 286)
  • Periodens resultat ökade till 2 481 mkr (2 244)  
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 51 750 mkr (49 307)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 1 825 mkr (1 538)
  • Totalavkastningen för året (inkl joint ventures) uppgick till 7,0 procent (7,2)

Läs hela bokslutskommunikén på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

 

Denna information är sådan som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 07:30 CET.