Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems bokslutskommuniké 2021: Starkt resultat efter positiv värdeförändring

feb 04, 2022 07:30 - Regulatorisk information

En närmast fördubblad totalavkastning på 13,9 procent (7,0) och ett växande förvaltningsresultat med 247 mkr eller 19,3 procent till 1 526 mkr (1 279). Värdeförändringen för förvaltningsfastigheter uppgick till 5 509 mkr (1 825). Hyresintäkterna ökade under året med 1 procent till 3 062 mkr (3 032).

-         När vi lägger 2021 till handlingarna kan vi summera ett mycket starkt år för Rikshem. Vi har trots pandemins fortsättning stärkt vårt resultat och kan, trots de avyttringar vi gjort under 2020 och 2021, notera ett ökat driftöverskott och närmast dubblerad totalavkastning. Vi fortsätter det målmedvetna arbetet med att höja kundnöjdheten genom att satsa på vår förvaltning. Vi verkar i attraktiva fastighetssegment och vi gör det bra - vi fortsätter att leverera nyproduktion samtidigt som vi tar hand om vårt befintliga bestånd och uppgraderar det till modern standard, säger Anette Frumerie, vd Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 3 062 mkr (3 032)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 2,4 procent
  • Driftsöverskottet ökade till 1 768 mkr (1 760)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 1,1 procent
  • Förvaltningsresultat om 1 526 mkr (1 279)
  • Periodens resultat ökade till 5 931 mkr (2 481)  
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 58 780 mkr (51 750)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 5 509 mkr (1 825)
  • Totalavkastningen för året (inkl joint ventures) uppgick till 13,9 procent (7,0)

Läs hela bokslutskommunikén på rikshem.se eller i bifogad pdf.


Informationen är sådan som Rikshem är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-04 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se