Ett hållbart företagande

Rikshems verksamhet ska vara långsiktigt hållbar ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. För oss är det viktigt att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar och det vi gör genom konkreta och mätbara insatser.

Självklart har vi satt upp mål för vårt hållbarhetsarbete. Vi siktar högt och arbetar hela tiden för att bli bättre. När det gäller energibesparing så är vårt mål att spara 20 % inom tio år med startår 2013. Samma värde gäller för koldioxidutsläpp. 

När det gäller social hållbarhet ska vi utöka antalet platser avseende läxhjälp och mentorskap i de skolor där behovet är stort. Antalet ungdomar som sommarjobbar hos oss ska öka i takt med att vi växer och vi siktar mot att uppnå 170 platser under 2018.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Reza Yazdi, energi- och hållbarhetsansvarig Rikshem

  

Företagsfakta

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter.

Företagsfakta

Våra fastigheter

Vi äger fastigheter i hela Sverige, från norr till syd. I december 2017 uppgick fastighetsvärdet till 41 miljarder kronor.

Våra fastigheter