Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Ekonomiskt hållbar verksamhet

Att vara ett ansvarsfullt företag handlar också om att arbeta ekonomiskt hållbart och långsiktigt.

Vi är måna om att skapa en företagskultur som bygger på affärsmässighet, ansvarsfullhet och delaktighet, där varje medarbetare ser sin roll, har eget resultatansvar och får möjlighet till kompetensutveckling.

Vår förvaltning och nybyggnation ska vara ekonomiskt hållbar. Med det menar vi att vi aldrig går in i högriskprojekt eller kortsiktiga affärer, utan arbetar med långsiktiga relationer till våra intressenter.

 

Projekt

Rikshem växer genom kloka investeringar i olika kommuner men även genom att bygga nya bostäder. Läs mer om våra spännande projekt, såväl planerade, pågående som avslutade.

Projekt

Våra fastigheter

Vi äger fastigheter i hela Sverige, från norr till syd. I september 2018 uppgick fastighetsvärdet till 44 miljarder kronor.

Våra fastigheter