Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Omtanke om vår miljö

Rikshem arbetar fortlöpande med att minimera miljöbelastningen i alla delar av verksamheten. Framförallt har vi koncentrerat oss på att minska energiåtgången i våra fastigheter. 

Vi ser till att minimera koldioxidutsläpp genom att i större utsträckning välja miljövänliga energikällor. Idag har vi i princip uppnått nollutsläpp för verksamhetens elenergiåtgång, vilket vi är mycket stolta över. Rikshem är medlemmar av Sweden Green Building Council och har inlett ett arbete med att miljöcertifiera fastigheter.

Vi tillämpar livscykeltänkande genom att hantera avfall, källsortera och återanvända material på ett effektivt sätt, såväl i den interna verksamheten som vid nyproduktion, ombyggnation och förvaltning.

I våra byggprojekt kontrolleras allt material som används för att vara säkra på att vi skapar en giftfri miljö för våra boende. Vid nybyggnation har vi valt att huvudsakligen bygga i trä, vilket minskar koldioxidutsläppen. Energianvändningen för Rikshems nyproduktion är 25 procent lägre än Boverkets byggregler.

Tusentals nya bostäder i trä 

Sedan 2013 satsar Rikshem på att bygga nya lägenheter. Inför detta gjorde vi en grundlig analys för att försäkra oss om en hållbar och kvalitetssäkrad produktion, och vårt val har varit att göra en stor del av vår nybyggnation i trä. En undersökning från hösten 2016 av Bofakta visar att vi är det svenska bostadsbolag som bygger flest lägenheter i trä. 

Stål och betong är ändliga resurser. Trä är däremot en förnybar resurs, som vi även har god tillgång på här i Sverige. Husen släpper ut mycket mindre koldioxid under byggfasen och har dessutom en förmåga att lagra koldioxid under hela sin livslängd.

Våra fastigheter

Vi äger fastigheter i hela Sverige, från norr till syd. I september 2018 uppgick fastighetsvärdet till 44 miljarder kronor.

Våra fastigheter

Projekt

Rikshem växer genom kloka investeringar i olika kommuner men även genom att bygga nya bostäder. Läs mer om våra spännande projekt, såväl planerade, pågående som avslutade.

Projekt