Harplinge

I september 2015 tog Rikshem tillsammans med Halmstad kommun det första spadtaget för nyproduktionen av äldreboendet Harplinge i Halmstad. Här finns nu moderna lägenheter med god planering i en omtyckt fastighet.

Nybyggnation av äldreboende

Tidigare på samma plats i Harplinge låg äldreboendet Kvarnlyckan. Det tidigare äldreboendet uppfyllde inte de krav som ställs i dag på denna typ av byggnader. Kvarnlyckan hade därtill ett stort och omfattande behov av renovering. Det gjordes därför en utredning. Efter utredningen konstaterade kommunen att det mest fördelaktiga var att riva det befintliga boendet. Man tog också beslutet att bygga ett helt nytt äldreboende i Harplinge.

Hållbarhet på lång sikt i Harplinge

Harplinge äldreboende i Halmstad stod klart i början av år 2017. Boendet inrymmer i dag 60 moderna vårdlägenheter, storkök, personal- och administrativa ytor. Lägenheterna är välplanerade och materialen är genomgående av hög kvalitet. Vårt mål är att det nya äldreboendet i Harplinge ska vara långsiktigt hållbart och en omtyckt och välfungerande fastighet.

Samhällsfastigheter en viktig del i Rikshems verksamhet

Samhällsfastigheter är fastigheter där det bedrivs olika typer av samhällsservice. Det kan handla om verksamheter inom vård och omsorg, äldreboende, gruppboende och skolor. Samhällsfastigheter är en viktig del, ett eget affärsområde,i Rikshems verksamhet. I samarbete med kommuner runt om i Sverige utvecklar vi bland annat moderna och ändamålsenliga äldreboenden. Vår ambition är att erbjuda fastigheter som är attraktiva för de boende och anpassade för verksamhetens behov. Vi har även fokus på att skapa långsiktigt hållbara fastigheter.

Rikshem i Halmstad

Vid frågor om våra områden eller lägenheter i Halmstad är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Ledigt just nu.