Olsgården

Strax utanför Halmstad ligger Oskarströms äldreboende i en vacker och naturskön miljö. Här har Rikshem tillsammans med White arkitekter och NCC byggt om och byggt nytt för att skapa ett välfungerande äldreboende som samtidigt smälter in i miljön.  

Äldreboendet består av 60 lägenheter med gemensamma delar, vårdcentral, tillagningskök och lokaler för hemsjukvården. Boendet är välplanerat och effektivt samtidigt som det med ljusa material och hög kvalitet är utformat för att skapa livskvalitet för de boende och god arbetsmiljö för personalen. Rikshem äger och förvaltar fastigheten som hyrs av Halmstad kommun och Region Halland. 

Oskarströms äldreboende vann Halmstads byggnadsnämnds arkitekturpris 2016.

Vinnare av arkitekturpris 2016

Oskarströms äldreboende stod färdigt 2015 och i september 2016 utsågs det till vinnare av Halmstad byggnadsnämnds arkitekturpris 2016.

Motivering:
”Med stark inlevelse och respekt för både de boendes och personalens behov och med en finkänslighet för rummens proportioner har arkitekt och byggherre lyckats skapa en arkitektonisk pärla som appellerar till brukarnas kreativa sidor, inbjuder till mänsklig samvaro och som ger begreppet äldreboende en helt ny klang.” 

Samhällsfastigheter en viktig del i vår verksamhet

 Samhällsfastigheter är fastigheter där olika typer av samhällsservice bedrivs, det kan handla om vård och omsorg, äldreboende, gruppboende och skolor. Samhällsfastigheter är en viktig del i Rikshems verksamhet. I samarbete med kommuner runt om i Sverige utvecklar vi bland annat moderna och ändamålsenliga äldreboenden. Vår ambition är att erbjuda fastigheter som är attraktiva för de boende och anpassade för verksamhetens behov. 

Rikshem i Halmstad

Vid frågor om våra områden eller lägenheter i Halmstad är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Ledigt just nu.