Oxhagshemmet

Oxhagshemmet i Kalmar är ett vård- och omsorgsboende som bedrivs av Kalmar kommun. Rikshem förvärvade fastigheten 2012 och har genomfört en ombyggnation för att skapa en mer funktionell och attraktiv miljö för de boende.

Fastigheten uppfördes för 50 år sedan som ett äldreboende och består av en högdel i fem plan samt fyra intilliggande enplansbyggnader. Efter en statusbesiktning beslutades om en ombyggnation för att hitta lösningar som uppfyller framtida standard- och myndighetskrav för ett modernt vård- och omsorgsboende.

Anpassat för både boende och personal

De åtgärder vi genomfört är bland annat byte av fönster, nya golv, målning och renovering av våtrum i de allmänna utrymmena. Lägenheterna har fått renoverade badrum, ytskikt, ny utrustning med skåpinredning, köksinredning och vitvaror samt nya innerdörrar. 

Boenderummen har fått en anpassad planlösning och takskenor till takliftar för att klara dagens arbetsmiljökrav. För ökat trygghet har även trygghetslarm och passagesystem installerats.

Attraktiva utemiljöer

För att skapa trivsamma utemiljöer för de boende på Oxhagshemmet har vi anlagt nya trädgårdar runt boendet och på innergårdar. Rullstolsramper har byggts för att öka tillgängligheten för de boende.

Inom avdelningarna och kontor har nya öppningar och planlösningsändringar genomförts samt en mindre tillbyggnad för bättre funktioner och anpassningar av mattransporter och sopsortering. Avdelningsköken har renoverats och utrustats med ny inredning och utrustning.

Ombyggnationen av Oxhagshemmet slutfördes våren 2021.

Oxhagen i Kalmar

Oxhagen är en stadsdel som ligger ca 2 km nordväst om Kalmar centrum. I området finns många grönområden och en närhet till såväl friluftsområdet Skälby som köpcentrum. Bra bussförbindelser och cykelvägar finns till Kalmar centrum.

Rikshem i Kalmar

Vid frågor om våra områden eller lägenheter i Kalmar är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Ledigt just nu.