Luleå Radiomasten 3 16 7

Radiomasten

För Radiomasten i Luleå har Rikshem ansökt om en ny detaljplan för att kunna utveckla området med nya bostäder. En detaljplaneprocess pågår som har fått tagit ett omtag efter att mark- och miljödomstolen beslutat att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Planen omfattar cirka 130-150 moderna bostäder i varierande storlekar. Husen kommer att förses med hiss. Inom ramen för detaljplanearbetet prövas också möjligheten att i framtiden bygga samman två gruppboenden på fastigheten. Det prövas även vart nuvarande pulkabacke kan flyttas på fastigheten. Rikshem äger sedan tidigare 172 lägenheter på området.

Det finns i dagsläget ingen tidplan när kommunen kan anta en reviderad detaljplan efter mark- och miljödomstolens beslut.

Området Radiomasten

Området Radiomasten erbjuder närhet till naturen och Luleälv samt även till handelsområdet Storheden. I bostadsområdet finns det lekplatser och bra parkeringsmöjligheter.

Kontakta Rikshem i Luleå

Gammelstadsvägen 19 D
973 34 Luleå

Besökstider tisdagar kl 9.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Tel: 010-70 99 200

E-post: info.lulea@rikshem.se

Luleå Porsön Assistentvägen 8 370 1