Luleå Radiomasten 3 16 7

Radiomasten

För Radiomasten i Luleå har Rikshem ansökt om en ny detaljplan för att kunna utveckla området med nya bostäder. En planprocess pågår och kommunen ställde ut detaljplanen för granskning under våren 2022.   

Planen omfattar cirka 130-150 moderna bostäder i varierande storlekar. Husen kommer att förses med hiss. Inom ramen för detaljplanearbetet prövas också möjligheten att i framtiden bygga samman två gruppboenden på fastigheten samt vart nuvarande pulkabacke kan flyttas på fastigheten. Rikshem äger sedan tidigare 172 lägenheter på området.

Kommunen ställde ut detaljplanen för granskning i april/maj 2022. Detaljplanen förväntas antas senare under året. 

Området Radiomasten

Området Radiomasten erbjuder närhet till naturen och Luleälv samt även till handelsområdet Storheden. I bostadsområdet finns det lekplatser och bra parkeringsmöjligheter.

Kontakta Rikshem i Luleå

Gammelstadsvägen 19 D
973 34 Luleå

Besökstider tisdagar kl 9.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Tel: 010-70 99 200

E-post: info.lulea@rikshem.se

Luleå Porsön Assistentvägen 8 370 1