Arhem

Tillsammans med Sigtuna kommun har Rikshem utvecklat vård- och omsorgsboendet Arhem med 36 nya lägenheter. Boendet invigdes i januari 2016.

I samband med byggnationen anlades ytterligare en uteplats med fruktträd och möjligheter att vistas på grönskande yta, odla grönsaker och njuta av porlande vatten. Arhem är ett boende  för personer med demensdiagnos. Boendet ägs och förvaltas av Rikshem men lägenheterna hyrs ut av Sigtuna kommun.

Samhällsfastigheter en viktig del i vår verksamhet

Samhällsfastigheter är fastigheter där olika typer av samhällsservice bedrivs, det kan handla om vård och omsorg, äldreboende, gruppboende och skolor. Samhällsfastigheter är en viktig del i Rikshems verksamhet. I samarbete med kommuner runt om i Sverige utvecklar vi bland annat moderna och ändamålsenliga äldreboenden. Vår ambition är att erbjuda fastigheter som är attraktiva för de boende och anpassade för verksamhetens behov. 

1/2 Arhem entré
2/2 Arhem slänt

Rikshem i Sigtuna/Märsta

Vid frågor om våra områden eller lägenheter i Sigtuna/Märsta är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Bostadsförmedlingen i Stockholm.