Framtidens Norrbacka

Just nu planerar vi framtidens Norrbacka för våra nuvarande och framtida hyresgäster. På sikt kommer våra fastigheter att ersättas med moderna, nyproducerade bostäder.

Norrbacka etablerades på 1970-talet i samband med att personal på Arlanda behövde någonstans att bo. Bostäderna blev sedan kvar och området har växt till det gröna och barnvänliga Norrbacka vi har i dag.

Fastigheterna har nu nått vad som kallas teknisk livslängd. Det går inte att mycket längre genomföra renoveringar och lagningar i större skala för att långsiktigt förlänga livslängden. För att kunna erbjuda moderna och hållbara bostäder för våra hyresgäster i dag och kommande generationer behöver bostäderna i Norrbacka ge plats åt nya, moderna och hållbara byggnader.

Ett långsiktigt projekt över 8-10 år

Det här är ett omfattande och långsiktigt arbete som kommer påverka alla Rikshems 450 bostäder i området. Arbetet kommer genomföras i flera etapper. 

Samtidigt som de första etapperna genomförs kommer vi jobba med planeringen för de kommande etapperna. En planering och tidplan för hus i de kommande etapperna kommer alltså att arbetas fram parallellt med pågående arbeten i området. Dessa presenteras allt eftersom de blir beslutade och klara.

Rikshems övergripande vision för Norrbacka är att skapa ett hållbart, attraktivt och framtidssäkrat boende för våra hyresgäster. Samtidigt som vi utvecklar de kvalitéer som vi alla uppskattar i dag. Så som en grön och barnvänlig miljö med stora möjligheter till gemenskap.

Information till hyresgäster

Vi kommer naturligtvis att hålla dig som hyresgäst informerad under arbetet. Så snart beslut om att påbörja insatserna finns på plats. Vi kommer alltid att kontakta dig som påverkas av arbeten i god tid.

När den första etappen står inför produktionsstart kommer vi att publicera en mer omfattande webbplats med information. Där kommer du kunna ta del av de övergripande planerna för kommande etapper. Du kommer att kunna se bilder på husen som byggs och följa arbetet under projektets gång.

Just nu pågår rivning av Odensalavägen 6 som drabbats av en tidigare brand. Rivningsarbetet beräknas vara färdigt till årsskiftet 2022/2023. Planering för återuppbyggnad sker i samband med utveckling av Norrbacka-området.

I närheten

 

Rikshem i Sigtuna/Märsta

Vid frågor om arbetet som genomförs och planeras i Norrbacka är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Bostadsförmedlingen i Stockholm.