Sleipnergatan

Husen på Sleipnergatan är i behov av större renoveringar. Såväl avloppsstammar, vattenledningar som badrum behöver bytas ut. Vi genomför renoveringen för att skapa ett trivsam, tryggt och hållbart boende för våra hyresgäster.

Många åtgärder görs genomgående i husen. Det handlar till exempel om att alla lägenheter får nya säkerhetsdörrar, nya energieffektiva fönster på norrsidan och renoverade trapphus. Vi plane­rar också vi för fasadrenovering, renovering av balkong­dörrar och möjlighet till inglasning av alla balkong­er samt installera ett nytt låssystem. Även detta är en del av arbetet att göra ditt hem tryggare och modernare.

Olika renoveringsnivåer 

I samband med renoveringsarbetet kommer samtliga hyresgäster att få välja mellan två olika renoveringsnivåer, normal eller lägre renoveringsnivå. Detta val påverkar hur mycket lägenheten blir renoverad, hur mycket hyresgästen påverkas under byggnationen samt vilken hyra lägenheten får efter genomförd renovering. 

Den lägre renoveringsnivån innebär att lägenheten inte genomgår en lika omfat­tande renovering som normal renoveringsnivå. 

1/4 Sleipnergatan kök
2/4 Sleipnergatan vardagsrum
3/4 Sleipnergatan badrum
4/4 Sleipnergatan hall

Valsta i Märsta 

Sleipnergatan i Valsta ligger nära Valsta centrum med bl.a. apotek, bibliotek, vårdcentral, tandläkare, butiker och restauranger. I Valstaområdet finns för-, låg-, mellan- och högstadieskolor. Även Kunskapens Hus med Arlandagymnasiet ligger på gångavstånd. 

Från området har du nära till naturen, Valsta sim- och sporthall, Steningeviks badplats samt Midgårdsvallen med fotbollsplaner, BMX-bana och friidrottsarena. Goda bussförbindelser finns till Märsta station och Märsta centrum. Till Arlanda går direktbuss. 

Tidsplan 

Renoveringen av de ca 300 lägenheterna på Sleipnergatan påbörjades under våren 2016. Den totala byggti­den för alla etapper beräknades till ca. 2,5 år, vilket innebar att hela renoveringen var färdigställd i mitten av 2018.

Frågor?

Vi prioriterar alltid en bra dialog med våra hyresgäster, inte minst vid större renoveringsprojekt.