Norrtälje entré

I södra delen av Norrtälje planeras utvecklingen av en ny stadsdel. Den 12 april godkände Norrtäljes kommunstyrelse ett planprogram ”Stadsprojekt Närheten, Norrtäljes nya entré” för området.

Planprogrammet är framtaget av Norrtälje kommun i samarbete med Rikshem och syftade till att pröva nya bostäder, verksamheter och funktioner inom området. Arkitema Arkitekter har varit involverade i arbetet med framtagande av underlag för planprogrammet.

Stadsdelen Närheten

Stadsdelen kommer kunna inrymma totalt cirka 1 500–2 000 bostäder i flerbostadshus i kvartersstruktur, en högstadieskola, en förskola, ett hotell, ett äldreboende, ett mobilitetshus samt handel och service. Husen kommer att vara är i genomsnitt 5 våningar höga och får lokaler i bottenvåningarna i centrala lägen.

I närheten

Stadsprojekt Närheten har stadens bästa pendlarläge i direkt anslutning till den stora busshållplatsen samt en stor pendlarparkering vid stadens södra infart. Se planprogrammet på Norrtälje kommuns webbsida.

Fastighetsutveckling

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta
Bita Almasian, chef fastighetsutveckling