Blomstergården i Karlslund

I området Blomstergården, Karlslund, planerar vi en ny stadsdel tillsammans med Östersunds kommun och Östersundshem. Förutom bostäder finns även planer för en ny skola, förskola, trygghetsboende, lokaler och lekparker.

Den gemensamma ambitionen för såväl Östersunds kommun, Östersundshem och Rikshem är att utveckla en helt ny stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och skidstadion. Vi planerar bostäder i blandade upplåtelseformer och en varierad bebyggelse. 

Tanken är att Blomstergården ska bli en naturlig del av Östersund, där en mångfald av byggnads- och bostadstyper, uterum och aktiviteter skapas för att möjliggöra olika livsstilar och ge plats för olika invånargruppers behov. 

Blomstergården

Kommun
Östersund
Adress
Markområdet som är beläget söder om skidstadion, i skärningen ÖSK-vägen, Genvägen och Litsvägen.
Boendeform
Hyresrätter, Bostadsrätter
Antal bostäder
Totalt ca 800 bostäder
800 nya bostäder

Vad händer nu?

För att arbetet med detaljplanen ska kunna starta måste kommunfullmäktige godkänna planläggningen. Om det blir ett godkännande kommer detaljplanen att börja sammanställas under andra kvartalet i år.

Projektet är ännu i ett tidigt skede vilket innebär att exempelbilder och skisser är framtagna utifrån den vision som finns för området och kan komma att ändras under resans gång.

Illustrationer skapade av Arkitema Architect.

Rikshem i Östersund

Vid frågor om våra områden eller lägenheter i Östersund är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Ledigt just nu.