Vi utvecklar Västra Blombacka

I Blombacka i Södertälje kommer Rikshem under de kommande åren att genomföra ett flertal projekt för att utveckla området och skapa en mer attraktiv miljö för våra hyresgäster.

I en första etapp av detta långsiktiga arbete kommer vi under 2021 att påbörja byggnation av 130 nya lägenheter i projektet Norra bro. I senare skeden byggs fler nya bostäder, en ny park och parkeringsplatser.

Nästa etapp Norra Myran kommer att starta under våren 2023.

Det långsiktiga målet med detaljplanen har varit att möjliggöra en komplettering av det befintliga bostadsbeståndet och skapa förutsättningar för större utbud av lokalservice inom området.

Med förtätningen vill vi skapa ett mer varierat och blandat bostadsutbud, tryggare gaturum, möjlighet för kommersiell service och mer definierade bostadsgårdar. Utvecklingen inom området kommer att skapa mer liv och rörelse, mötesplatser, attraktivitet och trygghet. De nya husen kommer att byggas i 2-8 våningar och bestå av bostäder och verksamhetslokaler kring Brolundavägen och Fjärilstigen.

Norra Bro: nyproducerade lägenheter

Markarbeten kommer att påbörjas i början av 2021, och byggnation av husen förväntas starta under Q2 2021 och pågå fram till Q4 2022. Bostäderna byggs i anslutning till våra befintliga fastigheter på Fjärilstigen/Myrstigen.

Lägenheterna är fördelade på följande storlekar:

36: 1 rum och kök om 34 kvadratmeter
52: 2 rum och kök om 51 kvadratmeter
37: 3 rum och kök om 70 kvadratmeter
5: 4 rum och kök om 83 kvadratmeter

Lägenheterna förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm . Inflyttning i de första lägenheterna på Brolundavägen 34 och 36 sker i början på oktober 2022.

Kommun
Södertälje
Område
Blombacka
Adress
Brolundavägen
Boendeform
Hyresrätter
Antal rum
1-4 rum och kök
Boarea
34-83 kvm
Inflyttning
Årsskiftet 2022-2023
Exempelbilder
Vissa avvikelser kan förekomma
130 Nya lägenheter i Blombacka
I närheten

Rikshem i Södertälje

Vid frågor om våra områden eller lägenheter i Södertälje är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Bostadsförmedlingen i Stockholm.