Lekplats

Tomtebo strand i Umeå

Mellan Nydalasjön och E4:an i Umeå planeras en ny stadsdel med cirka 3 000 bostäder. Rikshem är en av de privata byggaktörer som tillsammans med kommunala bolag planerar att bygga i området.

Vi planerar att bygga hyresrätter i den nya stadsdelen Tomtebo strand. Som en av stadens största privata fastighetsägare vill vi fortsätta att bidra till regionens tillväxt. Umeå är en viktig norrländsk stad med sitt universitet och sjukhus och behovet av bostäder är stort.

En stadsdel som välkomnar framtiden

Foto: White arkitekter

Tomtebo strand i Umeå är en ny hållbar stadsdel för människor, bostäder och verksamheter. Ett område nära Nydalasjön och Kolbäckens natur, som tryggt välkomnar dig till framtiden. Stadsdelen utvecklas med nytänkande och omtanke för att underlätta ett enkelt och hållbart liv. 

Den nya stadsdelen är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Tillsammans har aktörerna tagit fram ett hållbarhetsprogram som ska vara ett stöd genom hela processen — från detaljplan till drift. Projektet har dessutom varit en del av City Lab under 2017, https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/

Läs mer om Tomtebo strand på tomtebostrand.se eller på Umeå kommuns hemsida

Tidplan för projektet Tomtebo strand

Detaljplanen för stadsdelen Tomtebostrand har godkänts av kommunfullmäktige. Området blir en nytänkande stadsdel med plats för 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, handel och service. Ett område som har hållbarhet i fokus. 

Möjlig byggstart 2024/2025

Möjlig start, för kommunens arbete med att bygga ut gator och ledningar i området, kommer vara 2024/2025. Möjlig byggstart för Rikshem och övriga byggaktörer är preliminärt år 2025.

Kontakta Rikshem i Umeå

Hovrättsgatan 5
903 25 Umeå

Besökstider tisdagar kl 9.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Tel: 010-70 99 200

E-post: info.umea@rikshem.se

Svedjebacken 4 2