Lekplats

Tomtebo strand i Umeå

Mellan Nydalasjön och E4:an i Umeå planeras en ny stadsdel med cirka 3 000 bostäder. Rikshem är en av de privata byggaktörer som tillsammans med kommunala bolag planerar att bygga i området.

Vi planerar att bygga hyresrätter i den nya stadsdelen Tomtebo strand. Som en av stadens största privata fastighetsägare vill vi fortsätta att bidra till regionens tillväxt. Umeå är en viktig norrländsk stad med sitt universitet och sjukhus och behovet av bostäder är stort.

Projektet Tomtebo strand

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Tillsammans har aktörerna tagit fram ett hållbarhetsprogram som ska vara ett stöd genom hela processen — från detaljplan till drift. Projektet har dessutom varit en del av City Lab under 2017, https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/

Läs mer om Tomtebo strand på tomtebostrand.se eller på Umeå Kommuns hemsida

Tidplan för projektet Tomtebo strand

Förslag till detaljplan har varit på samråd fram till 31 augusti 2020. Alla synpunkter som inkom har sammanställts av kommunen, i en samrådsredogörelse. Utifrån de synpunkter som kommit in, har kommunen och byggaktörerna bearbetat förslaget. En bearbetad version presenterades under första kvartalet 2022 för allmän granskning. Detaljplanen kan antas tidigast i början av 2023.

Möjlig byggstart 2023/2024

Möjlig start, för kommunens arbete med att bygga ut gator och ledningar i området, kommer vara 2022/2023. Möjlig byggstart för Rikshem och övriga byggaktörer är 2023/2024.

Kontakta Rikshem i Umeå

Hovrättsgatan 5
903 25 Umeå

Besökstider tisdagar kl 9.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Tel: 010-70 99 200

E-post: info.umea@rikshem.se

Svedjebacken 4 2