Fyrklövern - den moderna småstaden

Centralt i Upplands Väsby växer ett område fram som ska utvecklas till en spännande stadskärna med ett stadsmässigt utbud av bostäder, lokaler, service och mötesplatser - den moderna småstaden.

Rikshems kvarter i området Fyrklövern kommer att bidra med cirka 80 nybyggda hyresrättsbostäder och en verksamhetslokal runt en grön oas i kvarterets mitt. Rikshems vision i Fyrklövern är att utforma ett varmt, välkomnande och tryggt kvarter med klassisk arkitektur. Husen varierar i höjd mellan fyra till fem våningar och materialen kommer att skifta i varma kulörer med en ljusare innergård mot den privata gröna gården.

Innergården kommer att utformas med mjuka och organiska former som hjälper till att skapa en naturlik miljö. Gårdens utformning främjar möten och erbjuder plats för både avkoppling och lek. 

Främja miljötänk

Inom Fyrklövern använder Upplands Väsby kommun ett innovativt poängsättningssystem för att uppmuntra och främja nyskapande avseende bland annat ekosystemtjänster och stadsmässighet vilka har varit vägledande för Rikshem i utformning av fastigheten och bostäderna.  Kommunens gestaltningsbilaga till stadsmässighetsdefinitionen har varit ytterligare ett värdefullt vägledande dokument i arbetet med utformning av kvarteret.

Nytt bostadskvarter i Upplands Väsby

När bostadskvarteret Fyrklövern är fullt utbyggt kommer ca 15 aktörer att ha varit delaktiga i att ta fram bostäder för ca 3 000-4 000 Väsbybor.

Rikshems kvarter är markerat med rött i illustrationen nedan.

Kommun
Upplands Väsby
Adress
Blå gatan, Bäckstråket, Regndroppsgatan och Daggstråket
Boendeform
Hyresrätter
80 nya bostäder

Kvarteret Fyrklövern

Fyrklövern ligger mellan Vilundavägen i väster och Husarvägen i öster, söder om Väsby centrum.

Det nya bostadsområdet gränsar till gatorna Drabantgatan, Husarvägen, Mälarvägen och Dragonvägen och är en viktig del i det centrala Väsby som ska utvecklas till en spännande stadskärna med ett stadsmässigt utbud av bostäder, lokaler, service och mötesplatser.

I närheten

Vad händer nu?

Detaljplanen för området är klar. Rikshems förslag till utformning av kvarteret ska behandlas av kommunen för marktilldelning till Rikshem. Byggstart planeras år 2025.

Rikshems hyresbostäder i området Fyrklövern kommer att förmedlas via Stockholms bostadsförmedling när de står klara för inflyttning cirka år 2027.

*Illustrationerna är framtagna av Sonark Arkitektkontor AB

Rikshem i Upplands Väsby

Vid frågor om våra områden eller lägenheter i Upplands Väsby är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Bostadsförmedlingen i Stockholm.