Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Hållbar stadsutveckling

Rikshem är ett långsiktigt fastighetsbolag. För oss är det viktigt att bidra till ett hållbart samhälle genom att t ex delta i stadsutvecklingen på de orter där vi verkar. Vi ser att hållbarhet är en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

Tillväxten är stor i många av Sveriges kommuner och behovet av bostäder enormt. Men det handlar inte bara om att bygga nytt och komplettera befintliga områden eller utveckla nya områden utan det ska göras på ett hållbart sätt ur såväl ekonomiska, som sociala och miljömässiga aspekter både på kort och lång sikt. Genom att aktivt kombinera affärsmässighet och samhällsengagemang är vårt mål att utveckla hållbara livsmiljöer och på så sätt skapa hållbara städer och bidra till det hållbara samhället.

Stadsutveckling i Uppsala

I Gränby i Uppsala utvecklar Rikshem en levande stadsdel. Vi har idag 1 300 lägenheter i området. Den absoluta majoriteten av dessa är byggda i slutet av 60-talet. Samtidigt som vi renoverar dessa bostäder, för att skapa trygga och moderna lägenheter, utvecklar vi området med över 1 000 nya lägenheter. Det gör vi tillsammans med en handfull andra fastighetsägare på mark som Rikshem utvecklat. Genom att sälja byggrätter till andra fastighetsägare möjliggör vi en snabbare utveckling av Gränby och en kortare byggtid för de som bo i området. Dessutom får vi en blandad bebyggelse.

Hållbar utveckling

Vi ser att nybyggnationen gynnar stadsdelens utveckling, fler människor flyttar in i området vilket ger nya möjligheter som kommer alla boende, såväl befintliga hyresgäster som nya invånare, till godo. I Gränby kommer det tack vare nybyggnationen att öppna närservice som inte fanns innan, som till exempel livsmedelsbutik, restaurang, gym och frisör. På bara några år utvecklas Gränby till att bli en stadsdel med över 2 300 bostäder. Många av lägenheterna som byggs blir yteffektiva mindre lägenheter vilket kompletterar den befintliga bebyggelsen på ett bra sätt. Dessutom får området en blandning av hyresrätter och bostadsrätter, något Rikshem tror mycket på för att skapa hållbara livsmiljöer som fungerar för människor genom hela livet.

Vår nyproduktion i Gränby innefattar både hyresrätter och bostadsrätter. I maj 2016 tog vi ett första spadtag för fastigheten Skulptören som är ett innovativt och unikt projekt där vi bygger en fastighet med 70 hyresrätter, 292 parkeringsplatser, kommersiella lokaler på bottenvåningen och en aktivitetsyta på taket. Aktivitetsytan på taket har tagits fram i dialog med ungdomar som bor i området. Vi tittar också på möjligheten för bilpool i parkeringshuset för att ge boende i området möjlighet att hyra bil vid behov.

I dialog med kommunerna

Utvecklingen av våra områden sker i dialog med kommunerna. Vi tittar på hur vi kan bidra på de orter vi finns samt hur vi kan utveckla våra bostadsområden framöver, med det gemensamma målet att skapa en attraktiv kommun med fungerande och trevliga boendemiljöer.

Vi tänker hållbart

Vi på Rikshem kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang och ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta.

För oss är hållbarhetsarbete en bra affär

Projekt

Rikshem växer genom kloka investeringar i olika kommuner men även genom att bygga nya bostäder.

Projekt