Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Kronan

I stadsdelen Kronan utvecklar Luleå kommun en ny modern och centrumnära stadsdel med blandade boendeformer. Rikshem planerar att uppföra cirka 350-400 lägenheter i den del som kallas Kulturbyn.

I Kulturbyn äger och förvaltar vi idag lokaler uthyrda till idrottsorganisationer, konstnärer och företag. Lokalerna finns i 15 byggnader som tidigare använts som militärförläggning.

Några av de befintliga byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde, dessa kommer vi att behålla och bevara för att fortsätta driva Kulturbyn som är en viktig del av Luleås profil. På marken runtom fastigheterna vill vi uppföra nya bostäder och därmed medverka till att bygga en ny stadsdel. Lägenheterna kommer att vara en blandning av hyresrätter och bostadsrätter, något vi tror mycket på för att skapa en hållbar livsmiljö som fungerar för människor genom hela livet.

Kronan är ett stadsutvecklingsprojekt som drivs av Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun. Läs mer om Kronan på kronanlulea.se

*Illustration ovan: Strategisk Arkitektur 2015/Luleå kommun 2017

Frågor?

För frågor om projektet kontakta:
Pontus Lundström, projektledare