Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Radiomasten

För Radiomasten i Luleå har Rikshem ansökt om att upprätta en ny detaljplan för att kunna utveckla området genom att bygga bostäder på området.

Planarbetet har startats och pågår tillsammans med Luleå kommun och omfattar cirka 140-190 moderna bostäder i varierande storlekar. Husen kommer att förses med hiss. Inom ramen för detaljplanearbetet prövas även möjligheten att bygga ett mindre parkeringshus längs med Mjölkuddsvägen. Parkeringshuset syftar till att försörja både nya och befintliga bostäderna. Rikshem äger sedan tidigare 172 lägenheter på området.

Kommunens tidplan är att hålla allmänt samråd om detaljplaneförslaget under 2020.

I närheten

Området Radiomasten

Området Radiomasten erbjuder närhet till naturen och Luleälv samt även till handelsområdet Storheden. I bostadsområdet finns det lekplatser och bra parkeringsmöjligheter.

Rikshem i Luleå

Vid frågor om våra områden eller lägenheter i Luleå är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Ledigt just nu.