Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Framtidens Norrbacka

Nu påbörjar vi arbetet med framtidens Norrbacka för våra nuvarande och framtida hyresgäster. På sikt kommer samtliga hus att ersättas med moderna, nyproducerade bostäder.

Norrbacka etablerades på 1970-talet i samband med att personal på Arlanda tillfälligt behövde någonstans att bo. Bostäderna blev sedan kvar och området har växt till det gröna och barnvänliga Norrbacka vi har i dag.

Fastigheterna byggdes som just tillfälliga bostäder och har nu nått vad som kallas teknisk livslängd – det går inte längre att genomföra renoveringar och mindre lagningar för att förlänga livslängden av bostaden. För att kunna erbjuda moderna och hållbara bostäder för våra hyresgäster i dag och kommande generationer behöver bostäderna i Norrbacka rivas och ge plats åt nya, moderna och hållbara byggnader.

Ett långsiktigt projekt över 8-10 år: första deletappen planerad

Det här är ett omfattande och långsiktigt arbete som kommer påverka alla Rikshems 450 bostäder i området. För den allra första etappen är planen att börja med bostäderna på Norrbackavägen 1 och 3 under 2022.

Arbetet med denna första etapp kommer pågå under cirka 2 år. Samtidigt som etapp 1 genomförs jobbar vi med planeringen för de kommande etapperna. En planering och tidplan för övriga hus i de kommande etapperna kommer alltså att arbetas fram parallellt med pågående arbeten i området.

Rikshems övergripande vision för Norrbacka är att skapa ett hållbart, attraktivt och framtidssäkrat boende för våra hyresgäster, samtidigt som vi utvecklar de kvalitéer som vi alla uppskattar i dag: en grön och barnvänlig miljö med stora möjligheter till gemenskap.

Information till hyresgäster under projektet

Vi kommer naturligtvis att hålla dig som hyresgäst informerad under arbetet – och vi kommer alltid att kontakta dig som påverkas av arbeten i god tid innan planerade insatser.

Du kommer kontinuerligt att hållas uppdaterad via nyhetsbrev på Mina sidor och i trapphus, när våra arbeten i området påbörjas.

Under 2022, när planeringen av projektet kommit längre, kommer vi också att publicera mer omfattande omfattande webbplats med information, där du kommer kunna ta del av de övergripande planerna för kommande etapper, se bilder på husen som byggs och följa arbetet under projektets gång.

I närheten

 

Vanliga frågor för mig som hyresgäst

Vad kommer hända i Norrbacka?

Hela Norrbacka kommer genomgå omfattande arbeten; de befintliga husen ska rivas och nya bostäder byggas på platsen. Detta gör vi för att husen är i så dåligt skick att det bästa sättet att kunna erbjuda ett modernt och bra boende för nuvarande och framtida hyresgäster är att bygga nya bostäder.

Det går inte att fortsatt renovera de befintliga som ursprungligen byggdes som tillfälliga bostäder på 1960–70 talet.

Hur lång tid kommer detta arbete ta?

I den allra första etappen som innefattar Norrbackavägen 1 och 3, kommer rivning att påbörjas under 2022, och de nya husen stå klara för inflyttning under första/andra kvartalet 2024. Det kommer ta upp till tio år innan alla bostäder i Norrbacka har rivits och byggts på nytt.

De kommande etapperna är just nu under utredning, så planeringen är preliminär och kan förändras under arbetets gång:

Område A:
Etapp 1, Norrbackavägen 1–3 påbörjas under 2022 och pågår till och med andra kvartalet 2024. Övriga hus i område A är just nu under planering.

Område B:
Arbeten påbörjas preliminärt under fjärde kvartalet 2022 och påverkar i ett första skede ett par byggnader i området.

Område C:
arbeten i område C är inte tidsplanerade ännu och en arbetsstart ligger ett par år in i framtiden.

Vi räknar med att kunna presentera en mer övergripande, preliminär tidplan under inledningen av 2022 och återkopplar då till dig som hyresgäst.

När kommer jag bli kontaktad av Rikshem inför att mitt hus ska påbörjas?

Har du inte blivit kontaktad av oss på Rikshem ännu ligger arbetet med just ditt hus fortfarande en bit in i framtiden. Vår ambition är att kontakta berörda hyresgäster när vi planerar för rivning av hus i framtida etapper, ca 6 månader innan arbetet ska påbörjas. På så sätt kan du vara säker på att ha bra med tid att förbereda dig för en flytt till en annan bostad.

Blir det en högre hyra i de nya bostäderna?

Det kommer bli en ny hyra då det handlar om nyproducerade och moderna bostäder. Vi kan i dag inte säga vad de nya hyrorna blir då förhandlingar ska genomföras med Hyresgästföreningen. Så snart vi har mer information kommer vi meddela dig som hyresgäst.

Hur kommer de nya husen se ut?

Vi jobbar med husens utformning just nu – och kommer givetvis att meddela dig som hyresgäst så snart det finns bilder och planlösningar att ta del av.

Kommer det vara likadana hus ni bygger?

De kommer inte vara identiska med de gamla husen. I den första deletappen kommer hus med fyra våningar och fler lägenheter att komma på plats – detta gör vi för att kunna erbjuda fler människor bostad i området, med olika lägenhetsstorlekar för olika livssituationer.

Kommer det bli mindre grönytor och träd i området när alla nya hus är på plats? 

Vår vision är att det ska finnas kvar gröna ytor och växtlighet även när de nya husen är på plats. Vi arbetar kontinuerligt med detta i planeringen av kommande etapper. 

Får jag någon hjälp med flytten vid rivning, måste jag bekosta denna själv?

Inför flytten får du flyttkartonger för packning, och på flyttdagen hjälp av flyttfirma med lastbil. Vill du hellre flytta på egen hand får du en flyttersättning från Rikshem. 

Rikshem i Sigtuna/Märsta

Vid frågor om arbetet som genomförs och planeras i Norrbacka är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Bostadsförmedlingen i Stockholm.