Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Tomtebo strand

Mellan Nydalasjön och E4:an i Umeå planeras en ny stadsdel med cirka 3 000 bostäder. Rikshem är en av de privata byggaktörer som tillsammans med kommunala bolag planerar att bygga i området.

Vi planerar att bygga hyresrätter i den nya stadsdelen Tomtebo strand. Som en av stadens största privata fastighetsägare vill vi fortsätta att bidra till regionens tillväxt. Umeå är en viktig norrländsk stad med sitt universitet och sjukhus och behovet av bostäder är stort.

En internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil
En del av visionen för Tomtebo strand

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Tillsammans har aktörerna tagit fram ett hållbarhetsprogram som ska vara ett stöd genom hela processen — från detaljplan till drift. Projektet har även varit en del av City Lab under 2017, https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/

Läs mer om Tomtebo strand på tomtebostrand.se

Tidplan 

Förslag till detaljplan har varit på samråd fram till 31 augusti 2020. Alla synpunkter som inkom har sammanställts av kommunen, i en samrådsredogörelse. Utifrån de synpunkter som kommit in, har kommunen och byggaktörerna bearbetat förslaget och en bearbetad version presenteras under hösten 2021. Möjlig byggstart för kommunen för att bygga ut gator och ledningar kommer vara 2022/2023 och möjlig byggstart för byggaktörerna är 2024.

Rikshem i Umeå

Vid frågor om våra områden eller lägenheter i Umeå är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Ledigt just nu.