Projekt från ax till limpa

Sandbacka i Umeå är ett av flera exempel på projekt- och fastighetsutveckling inom Rikshem, där det befintliga beståndet utvecklas för att bli så attraktivt som möjligt för hyresgästerna.

Så här gick det till när ett helt område fräschades upp och 97 nya bostäder skapades – från idé till inflyttning.

 1. Projektidé och ny detaljplan

  I oktober 2015 tar Rikshem fram projektidé om utveckling av området.

 2. Projektet utformas

  Arbetet med att utforma projektet pågår från januari 2016 till oktober 2017

 3. Överklagande

  Detaljplanen överklagas i oktober 2017.

 4. Projektering påbörjas

  I mars 2018 startar upphandling och därefter projektering.

 5. Önskemål från hyresgäster

  Under hösten 2018 arbetar vi tillsammans med hyresgästerna för att utforma utemiljöerna.

 6. Laga kraft och beviljat bygglov

  I oktober 2018 vinner detaljplanen laga kraft och i mars 2019 beviljas bygglovet.

 7. Spadtag

  I maj 2019 håller vi spadtag för projektet.

 8. Utemiljön klar

  I juni 2020 står den nya utemiljön klar att användas.

 9. Nöjda kunder och fortsatt byggprocess

  Vår kundmätning visar att hyresgästerna är nöjda.

 10. Inflyttning

  Inflyttning i de två nya husen sker i två etapper.