Brandsäkerhet

Om det skulle börja brinna - här är information du behöver känna till.

Vid upptäckt av en brand:

  • Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.
  • Varna andra som hotas av branden.
  • SOS Alarm på telefonnummer 112.
  • Släck branden om du tror att du klarar det.

Bra att tänka på

  • Om det brinner i din lägenhet ska du utrymma. Om möjligt stäng in branden. Stäng din lägenhetsdörr efter dig när du utrymt så att brand och rök inte sprider sig ut i trapphuset.
  • Om det brinner någon annanstans och trapphuset är rökfyllt ska du stanna i din lägenhet och hålla dörren stängd. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.
  • Använd inte hissen när det brinner. Om du inte kan utrymma via trapphuset ska du invänta hjälp från räddningstjänsten.

Kontrollera dina utrymningsvägar

Våra entréer och trappuppgångar är vägen ut både för dig och dina grannar om det skulle börja brinna. I samband med att du flyttar in - kontrollera utrymningsvägarna så att du vet var de finns.

Håll utrymningsvägar fria

Vi ser regelbundet över brandsäkerheten i våra fastigheter och tar då bort saker som står i källargångar eller trapphus. Privata tillhörigheter får inte förvaras i trapphuset. Det gäller barnvagnar, möbler, tidningar, kartonger, skohyllor, dörrmattor, blommor, skyltar eller dörrkransar. Trapphuset ska hållas fritt från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten för dig, dina grannar och räddningspersonal.

Hjälp till genom att förvara privata ägodelar i lägenhetsförråden eller inne i lägenheten. På så sätt kan vi hålla utrymningsvägarna fria tillsammans.

Brandvarnare

I alla Rikshems lägenheter ska det finnas minst en brandvarnare. Om du saknar brandvarnare kontaktar du oss via vår felanmälan. Du som hyresgäst är ansvarig att prova att brandvarnaren fortfarande fungerar. Så här gör du:

  1. Tryck på testknappen på brandvarnaren, då testas alla funktioner inklusive batteriet. Om du hör en signal betyder det att den fungerar.
  2. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du tryckt på testknappen kan batteriet vara slut. Byt batteri och tryck på testknappen igen. Om den fortfarande inte fungerar behöver brandvarnaren bytas ut. Kontakta oss via vår felanmälan så hjälper vi dig med en ny brandvarnare.

En bra minnesregel är att testa din brandvarnare i samband med Brandvarnardagen den 1 december. Få en sms-påminnelse genom att registrera ditt telefonnummer på msb.se/testabrandvarnare.