Kvinna läser på balkongen

Balkong, uteplats & utemiljö

Du som har en balkong eller uteplats kan njuta extra mycket av solen och kanske blommor och grönt. Här har vi samlat värdefull information för att hjälpa dig hålla balkongen eller uteplatsen trevlig för dig och dina grannar.  

Blomlådor

Du får gärna förgylla din balkong med blommor i blomlådor. Tänk dock på att vända dem inåt så att de inte riskerar att ramla ned på någon. På så vis får du även njuta mer av växterna och det underlättar skötseln av dem. Tänk på att vattna försiktigt så att vatten inte hamnar på grannens balkong.

Fåglar

Mata inte fåglarna. Frön, matrester eller liknande bidrar till nedskräpning och kan locka till sig skadedjur såsom råttor.

Rökning

Tänk på att rökning på balkongen kan störa dina grannar. Om du röker är det viktigt att du inte skräpar ned. Samla därför upp både aska och fimpar.

I alla gemensamma utrymmen såsom entréer, trapphus, hissar, förråd, källare, tvättstugor, samlingslokaler och garage är det helt rökfritt. Det är alltså inte tillåtet att röka i dessa utrymmen. Rökning får heller inte enligt lag förekomma vid våra lekplatser.

Grillning

Om du vill grilla ser vi helst att du gör detta på gården eller på våra iordningsställda grillplatser. Håll alltid koll på grillen. Visa dina grannar hänsyn och grilla försiktigt.

Det är inte tillåtet att grilla på balkong eller uteplats med öppen låga, då brandrisken är stor. Det gäller exempelvis grillning med träkol, gasol eller engångsgrill. Om du vill grilla på balkongen rekommenderar vi elgrill. Tänk då på att du har korrekt elanslutning och plats för att använda elgrillen.

För att alla ska trivas i området är det bra att tänka till innan du börjar grilla. Stäm gärna av med dina grannar så att de inte blir störda av matos och rök.

När det är torrt i marken under våren och sommaren händer det att det utfärdas eldningsförbud. På krisinformation.se kan du läsa mer om det råder eldningsförbud i din kommun och vad det innebär för dig.

Var på en säker plats. Använd avsedda grillplatser i ditt område.

  1. Grilla så att dina grannar inte störs av rök eller annan doft.
  2. Ha en hink med vatten i närheten.
  3. Att grilla med öppen låga är förenat med brandfara. Det är därför inte tillåtet att grilla på din balkong eller uteplats.
  4. När det är torrt i marken under våren och sommaren händer det att det utfärdas eldningsförbud. På krisinformation.se kan du läsa mer om det råder eldningsförbud i din kommun och vad det innebär för dig.
  5. När du grillat färdigt, släck glöd och aska med vatten. Placera din grill med lock på en säker plats utomhus. Tänk på att inte kasta aska och kolrester i soporna – de kan fortsätta glöda långt efter avslutad grillning. Om du har du använt en egen grill, kom ihåg att ta bort den.

Parabol, antenn och näta in balkong

Vill du sätta upp en parabolantenn eller någon annan typ av utomhusantenn? Då behöver du ett skriftligt godkännande av oss på Rikshem. Kontakta ditt ortskontor så berättar vi mer om hur du ska gå till väga.

Vill du sätta upp nät runt din balkong eller uteplats? Då behöver du kontakta ditt ortskontor så berättar vi mer om hur detta får sättas upp.

Vädring av mattor och liknande

Det är inte tillåtet att vädra/skaka/piska mattor på balkongen. Smuts och damm blåser lätt över till omkringliggande balkonger. Dessutom är många känsliga för både damm och kvalster.

Förvaring

Tänk på att förvara däck och andra skrymmande föremål i ditt förråd. Det är inte tillåtet att använda utemiljön såsom balkong, undersida av balkongen eller uteplatsen som förvaringsutrymme. Saker som inte hör hemma här är bland annat bildäck, gamla möbler, mat och kartonger. Detta för att det inte hör till allmän god ordning, att det kan utgöra brandrisk samt locka till sig skadedjur.

Skötsel av balkong

Som hyresgäst ansvarar du för att hålla balkongen fri från snö och is. Detta för att inte orsaka en olycka eller skada på fastigheten.

Skötsel av uteplats

Du som har en uteplats som hör till din lägenhet ansvarar för skötsel av markytorna. Med det menas bland annat tillsyn, klippning av gräsytor, buskar, häckar och rensning av planteringsytor. Snöröjning och sandning av uteplatser räknas också till skötsel. Om du har träd på uteplatsen och upplever något bekymmer med trädet/träden, gör du en felanmälan. Därefter beslutar vi om eventuella åtgärder.

Staket och altan

Om du vill bygga staket eller bygga en altan krävs skriftligt tillstånd från oss. Kontakta ditt ortskontor innan du börjar bygga för att veta vilka riktlinjer vi har för just ditt område.

Inglasning och tak

Du får inte bygga tak över din uteplats eller glasa in balkong eller uteplats. Åtgärderna är bygglovspliktiga och kan inte göras av dig som hyresgäst.

Barnpool och studsmattor

Generellt lämpar sig inte våra uteplatser för pooler, studsmattor eller annan större lekutrustning. En mindre plaskpool för barn är tillåtet liksom mindre lekutrustning. Du som hyresgäst bär det fulla ansvaret för alla föremål och leksaker som finns på uteplatsen.

Tänk på att det går åt mycket vatten att fylla en pool. Varmvatten ur kranen kostar pengar och belastar miljön. Fyll därför din pool med kallt vatten och låt solen värma vattnet i stället.

När du tömmer poolen ska du leda bort vattnet så att det inte orsakar skador på huset eller marken. Använd gärna en slang att leda bort vattnet med. Tänk även på dina grannar så att deras gräsmattor och/eller planteringar inte blir förstörda.

Partytält och paviljonger

Du får sätta upp partytält och paviljonger under enstaka tillfällen (max 3 tillfällen) under perioden april-september. Plocka ned utrustningen så snabbt du kan, senast inom sju (7) dagar ifrån uppförandet. Har du inte gjort detta i tid kan du komma att bli debiterad för bortforslingen.

Markis, skyltar och balkongskydd

Det är inte tillåtet att göra hål för att fästa saker på balkongräcken, inglasningar eller fasaden. Det är heller inte tillåtet att måla om, montera skyltar, solskydd eller markiser.

Vill du sätta upp balkongskydd? Kontakta ditt ortskontor först och ta reda på vad som gäller för just ditt område. I vissa fall finns det exempelvis krav på enhetligt färgval med mera.

Återställning vid flytt

Tänk på att balkongen eller uteplatsen ska återställas till ursprungligt skick. Har du inte tagit bort staket eller planterad växtlighet tillfaller det Rikshem utan ersättning. Har du brustit i skötseln av din uteplats kan du få stå för kostnaderna att iordningsställa uteplatsen i ursprungligt skick.