Rikshems bolagsstyrning

Rikshem AB (publ) ägs, genom Rikshem Intressenter AB, till 50 procent vardera av AMF Tjänstepension AB och Fjärde AP-fonden. En god avkastning gynnar därför i förlängningen Sveriges pensionstagare.

Verksamheten i moderbolaget Rikshem AB (publ) består av koncernövergripande funktioner samt organisation för förvaltning av de fastigheter som ägs av dotterbolagen. Inga fastigheter ägs direkt av moderbolaget.

Nedan presenteras styrelsen för Rikshem AB.

Per Uhlén

Per Uhlén (1948)
Styrelseordförande
Ordförande i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen: 2020
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom
Tidigare erfarenhet: Bland annat tf vd Rikshem, vd Diligentia, vice vd Skanska Sverige samt ledamot i bland annat Vasakronan AB och Bonnier Fastigheter AB.

Pernilla Arnrud Melin

Pernilla Arnrud Melin (1975)
Styrelseledamot
Ledamot i investeringsutskottet 
Ledamot i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen: 2018
Övriga uppdrag: Ansvarig för fastighetsinvesteringar på AMF Tjänstepension AB, Antilooppi Management Oy, Antilooppi GP OY och Mercada Oy
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Head of Nordic Client Consultants Real Estate på MSCI, Head of Research på CBRE Sweden samt analyschef på Strateg Fastighetskonsult 

Liselotte Hjorth

Liselotte Hjorth (1957)
Styrelseledamot
Ordförande i revisionsutskottet
Invald i styrelsen: 2016
Övriga uppdrag: Ordförande White arkitekter AB, Eastnine AB (publ), Niam Credit AB. Ledamot i Fastighetsbolaget Emilshus. 
Utbildning: Ekonomie kandidatexamen
Tidigare erfarenhet: Bland annat vice vd och koncernkreditchef SEB, global chef för SEB:s fastighetskunder samt ledamot SEB AG:s ledning Frankfurt

Andreas Jensen

Andreas Jensen (1981)
Styrelseledamot
Ledamot i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen: 2019 
Övriga uppdrag: Senior Portfolio Manager, alternativa investeringar på Fjärde AP-fonden, med fokus på infrastruktur och reala tillgångar
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Affärsutvecklingsdirektör MTR Nordic, Senior Investment Manager Skandia Liv, politiskt sakkunnig på Miljödepartementet och managementkonsult på McKinsey & Company.

Per-Gunnar Persson

Per-Gunnar Persson (1965)
Styrelseledamot
Ledamot i revisionsutskottet
Invald i styrelsen: 2016
Övriga uppdrag: Vd Platzer Fastigheter Holding AB (publ), styrelseledamot i BRIS och styrelseledamot i Svenska Sportpublikationer AB.
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Ledamot Norrporten

Peter Strand

Peter Strand (1971)
Styrelseledamot
Ledamot i investeringsutskottet
Invald i styrelsen år: 2021
Övriga uppdrag: Vd för Swedish Logistic Property och styrelseledamot i Diös Fastigheter
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Vd för fastighetsbolagen Victoria Park, Annehem Fastigheter och Tribona

Siv Malmgren

Siv Malmgren (1959)
Styrelseledamot
Ledamot revisionsutskottet
Invald i styrelsen år: 2022
Övriga uppdrag:
Utbildning: fil kand i beteendevetenskap och en MBA från Stockholms universitet.
Tidigare erfarenhet: Vd för John Mattson samt styrelseledamot i Willhem, Fastighetsägarna Stockholm, Fastighetsägarna Sverige och i Handelsbanken, Regionbank Stockholm.

Zdravko Markovski

Zdravko Markovski (1964)
Styrelseledamot
Ordförande i investeringsutskottet
Invald i styrelsen år:
2022
Övriga uppdrag:
styrelseledamot i Besqab samt avgående ledamot i Castellum.
Utbildning:
Civilingenjör
Tidigare erfarenhet:
Vd för Svevia och flera ledande befattningar inom JM-koncernen. Bland annat från koncernledningen och affärsenhetschef för JM Bostad Stockholm.

 

Bolagets revisor är Ernst & Young AB, 556053-5873.
Huvudansvarig revisor är Mikael Ikonen