Bolagsstyrning

Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Verksamheten i moderbolaget Rikshem AB (publ) består av koncernövergripande funktioner samt organisation för förvaltning av de fastigheter som ägs av dotterbolagen. Inga fastigheter ägs direkt av moderbolaget.

Nedan presenteras styrelsen för Rikshem AB.

Bo Magnusson.jpg

Bo Magnusson (1962)
Styrelseordförande
Ordförande i ersättningsutskottet Ledamot i revisionsutskottet
Invald i styrelsen år: 2016
Övriga uppdrag: Ordförande SBAB Bank AB (publ), AB Sveriges säkerställda obligationer, Carnegie Holding AB, Carnegie Investmentbank AB och Rikshem Intressenter AB samt ledamot KBC Bank N.V.
Utbildning: Högre bankutbildning (SEB)
Tidigare erfarenhet: Bland annat vice vd SEB och ordförande Norrporten

 

Lena Boberg.jpg

Lena Boberg (1970)
Styrelseledamot
Ledamot i investeringsutskottet
Invald i styrelsen: 2016 
Övriga uppdrag: Vd ICA Fastigheter Holding AB, ordförande Secore Fastigheter AB och ledamot Ancore Fastigheter AB
Utbildning: Civilekonom
Tidigare erfarenhet: Bland annat ledamot Corem Property Group AB

Liselotte Hjort.jpg

Liselotte Hjorth (1957)
Styrelseledamot
Ordförande i revisionsutskottet Ledamot i investeringsutskottet
Invald i styrelsen: 2016
Övriga uppdrag: Ordförande White Arkitekter AB samt ledamot Kungsleden AB (publ), Hoist Finance AB (publ), Eastnine AB (publ) och Ativo Finans. Styrelseledamot i BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany.
Utbildning: Ekonomie kandidatexamen
Tidigare erfarenhet: Bland annat vice vd och koncernkreditchef SEB, global chef för SEB:s fastighetskunder samt ledamot SEB AG:s ledning Frankfurt

 

Per-Gunnar Persson.jpg

Per-Gunnar Persson (1965)
Styrelseledamot
Ordförande i investeringsutskottet Ledamot i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen: 2016
Övriga uppdrag: Vd Platzer Fastigheter Holding AB (publ), ordförande Svensk Tennis Göteborg, ledamot Provibis Invest AB och suppleant Chalmers Studentbostäder
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Ledamot Norrporten

 

skuggbild_webben.jpg

Pernilla Arnrud Melin (1975)
Pernilla är ansvarig för fastighetsinvesteringar på AMF Pensionsförsäkring AB. Tidigare har Pernilla varit ansvarig för nordiska fastighetskunder på MSCI, Head of Research på CBRE Sweden samt analyschef på Strateg Fastighetskonsult. 

 

Per Uhlén.jpg

Per Uhlén (1948)
Styrelseledamot
Ledamot i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen: 2017
Övriga uppdrag: Vd Aktinova Företagsutveckling AB
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom
Tidigare erfarenhet: Bland annat vd Diligentia, vice vd Skanska Sverige samt ledamot i bland annat Vasakronan AB och Bonnier Fastigheter AB