Bolagsstyrning

Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Verksamheten i moderbolaget Rikshem AB (publ) består av koncernövergripande funktioner samt organisation för förvaltning av de fastigheter som ägs av dotterbolagen. Inga fastigheter ägs direkt av moderbolaget.

Nedan presenteras styrelsen för Rikshem AB.

Bo Magnusson.jpg

Bo Magnusson (1962)
Styrelseordförande
Bo är ordförande i SBAB Bank AB och Carnegie Investment Bank AB samt ledamot i KBC Bank N.V. Tidigare har Bo bland annat varit ordförande i Fastighetsaktiebolaget Norrporten. 

 

Lena Boberg.jpg

Lena Boberg (1970)
Lena är vd för ICA Fastigheter och sitter i styrelserna för Secore Fastigheter och Ancore Fastigheter. Lena har tidigare varit ledamot i Corem Property Group.

 

 

Liselotte Hjort.jpg

Liselotte Hjorth (1957)
Liselotte är idag ordförande i White Arkitekter samt styrelseledamot i Kungsleden, Hoist samt East Capital Explorer.

 

 

Per-Gunnar Persson.jpg

Per-Gunnar Persson (1965)
Per-Gunnar är VD i Platzer Fastigheter Holding AB samt ordförande i Svensk Tennis Göteborg. Han är även ledamot i AB Emilsborg och Provibis Invest AB. Tidigare har Per-Gunnar varit ledamot i Fastighetsaktiebolaget Norrporten.

 

Ebba Hammarström.JPG

Ebba Hammarström (1961)
Ebba är administrativ Chef AMF Kapitalförvaltning. Tidigare auktoriserad revisor inom EY.

 

 

Per Uhlén.jpg

Per Uhlén (1948)
Per är civilingenjör och civilekonom med lång erfarenhet från styrelsearbete för exempelvis Vasakronan och Bonnier Fastigheter. Han har haft ett flertal ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som divisionschef och vice vd på Skanska Sverige.