Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems bolagsstyrning

Rikshem AB (publ) ägs, genom Rikshem Intressenter AB, till 50 procent vardera av AMF Pensionsförsäkring AB och Fjärde AP-fonden. En god avkastning gynnar därför i förlängningen Sveriges pensionstagare. 

Verksamheten i moderbolaget Rikshem AB (publ) består av koncernövergripande funktioner samt organisation för förvaltning av de fastigheter som ägs av dotterbolagen. Inga fastigheter ägs direkt av moderbolaget.

Nedan presenteras styrelsen för Rikshem AB.

Per Uhlén.jpg

Per Uhlén (1948)
Styrelseordförande
Ordförande i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen: 2020
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom
Tidigare erfarenhet: Bland annat tf vd Rikshem, vd Diligentia, vice vd Skanska Sverige samt ledamot i bland annat Vasakronan AB och Bonnier Fastigheter AB.

Pernilla_Arnrud_Melin.jpg

Pernilla Arnrud Melin (1975)
Styrelseledamot
Ledamot i investeringsutskottet 
Ledamot i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen: 2018
Övriga uppdrag: Ansvarig för fastighetsinvesteringar på AMF Pensionsförsäkring AB, styrelseledamot i Oslo Areal AS, Antilooppi Management Oy, Antilooppi GP OY och Mercada Oy
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Head of Nordic Client Consultants Real Estate på MSCI, Head of Research på CBRE Sweden samt analyschef på Strateg Fastighetskonsult 

Liselotte Hjort.jpg

Liselotte Hjorth (1957)
Styrelseledamot
Ordförande i revisionsutskottet
Invald i styrelsen: 2016
Övriga uppdrag: Ordförande White arkitekter AB, Eastnine AB (publ), Brunswick Real Estate Capital Advisory. Ledamot i Fastighetsbolaget Emilshus. 
Utbildning: Ekonomie kandidatexamen
Tidigare erfarenhet: Bland annat vice vd och koncernkreditchef SEB, global chef för SEB:s fastighetskunder samt ledamot SEB AG:s ledning Frankfurt

Andreas Jensen

Andreas Jensen (1981)
Styrelseledamot
Ledamot i investeringsutskottet
Invald i styrelsen: 2019 
Övriga uppdrag: Senior Portfolio Manager, alternativa investeringar på Fjärde AP-fonden, med fokus på infrastruktur och reala tillgångar
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Affärsutvecklingsdirektör MTR Nordic, Senior Investment Manager Skandia Liv,  politiskt sakkunnig på Miljödepartementet och managementkonsult på McKinsey & Company.

Per-Gunnar Persson.jpg

Per-Gunnar Persson (1965)
Styrelseledamot
Ordförande i investeringsutskottet, ledamot i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen: 2016
Övriga uppdrag: Vd Platzer Fastigheter Holding AB (publ), ordförande Svensk Tennis Göteborg, ledamot Provibis Invest AB och suppleant Chalmers Studentbostäder
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Ledamot Norrporten

skuggbild_webben.jpg (1)

Peter Strand (1971)
Styrelseledamot
Ledamot i revisionsutskottet
Invald i styrelsen år: 2021
Övriga uppdrag: Vd för Swedish Logistic Property och styrelseledamot i Diös Fastigheter
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Vd för fastighetsbolagen Victoria Park, Annehem Fastigheter och Tribona

 

Bolagets revisor är Ernst & Young AB, 556053-5873.
Huvudansvarig revisor är Mikael Ikonen