Tallidsgården 1

Seniorcenter Talliden i Nacka

I september 2022 togs det första spadtaget för utvecklingen av av Nacka seniorcenter Talliden. Fastigheten som uppfördes med de ideal och tankar som rådde under 1950-talet kommer nu att få en omsorgsfull renovering.

Seniorcentret Talliden kommer under den närmaste tiden genomgå en modernisering. Det i form av en utbyggnad och anpassning som motsvarar dagens och morgondagens krav på den här typen av fastigheter.

Modern arbetsplats och kvalitativa hem

Rikshem har tillsammans med kommunen utarbetat ett förslag. Lokalerna byggs nu om för att utöka antalet boenderum från 47 till 59 och där logistik och överblick förbättras. De äldre bostäderna tas tillvara samtidigt som de kompletteras med en nybyggnation, ett storkök och en mer ändamålsenlig utemiljö. 

I samband med ombyggnationen ser vi även över installationer och ytskikt och installerar bergvärme med kyla. När projektet är klart kommer byggnaden att ha växt med cirka 300 kvm samt fått en invändig totalrenovering av befintlig byggnad. 

Moderniseringen och utbyggnaden är ett gott exempel på hur vi arbetar för att möta behovet av nya äldreboenden. 

Rikshem 021

Äldre fastighet blir kvalitativa hem

Det här projektet är ett fint exempel på hur en fastighet av äldre snitt kan uppdateras. Det blir både en modern arbetsplats för de som jobbar där men också ett mer kvalitativt hem för de boende.