Ärendehantering för entreprenörer

Entreprenörer som utför uppdrag i våra fastigheter hanterar och avrapporterar arbetsorder i vårt ärendehanteringssystem Vitec Teknisk förvaltning.

Hantering av ärenden

Tilldelade ärende hittas alltid i Rikshems app för ärendehantering. Notifiering är möjlig att få via SMS eller mejl. Det är därför viktigt att ni håller era kontaktuppgifter uppdaterade vilket görs i appen. Kontakta oss om vi ska ändra notifieringsinställningar.

Manual för hur serviceärenden ska avrapporteras

Lathund - avrapportera serviceärenden i Vitec TF-app

Länkar till webbapp tillsammans med instruktioner för nedladdning av app, byte av lösenord samt felsökning av app finns nedan.

Länk till Vitec TF-app för smartphone och dator

Instruktion – inloggning Vitec TF-app
Instruktion – installation av Vitec TF-app
Instruktion – byta lösenord i Vitec TF-app
Instruktion – felsökning Vitec TF-app

Har du som entreprenör frågor?

Om du som arbetar som entreprenör till Rikshem har frågor, kontakta projektansvarig på Rikshem eller vår kundtjänst.

Tel: 010-70 99 200

E-post: info@rikshem.se