Ärendehantering för entreprenörer

Entreprenörer som utför uppdrag i våra fastigheter hanterar och avrapporterar arbetsorder i vårt ärendehanteringssystem Vitec Teknisk förvaltning.

Hantering av ärenden

Tilldelade ärende hittas alltid i Rikshems app för ärendehantering. Notifiering är möjlig att få via SMS eller mejl. Det är därför viktigt att ni håller era kontaktuppgifter uppdaterade vilket görs i appen. Kontakta oss om vi ska ändra notifieringsinställningar.

Manual för hur serviceärenden ska avrapporteras

Länkar till webbapp tillsammans med instruktioner för nedladdning av app, byte av lösenord samt felsökning av app finns nedan.

Kontakta Rikshem

Har du som entreprenör frågor angående hanteringen av arbetsordrar,
kontakta berört ortskontor eller Rikshems kundtjänst.

Fakturering

För att fakturor till Rikshem ska kunna hanteras så snabbt som möjligt är det viktigt att de innehåller rätt uppgifter. Kostnadsställe eller projektnummer samt beställarens namn, ska alltid lämnas av den som beställer en vara eller tjänst.

Fakturering

Kontakta ditt ortskontor

Här hittar du kontaktuppgifterna till ditt närmaste Rikshem kontor. Titta gärna igenom våra vanliga frågor och svar innan du kontaktar oss för att se om vi redan svarat på din fråga.

Kontakta ditt ortskontor