Nya förvärv

Rikshem äger bostäder och samhällsfastigheter över hela Sverige och är en långsiktig samarbetspartner till kommuner, regioner och statliga myndigheter. 

Utvecklingen av våra områden sker i dialog med kommunerna. Vi tittar på hur vi kan bidra på de orter vi finns samt hur vi kan utveckla våra bostadsområden framöver, med det gemensamma målet att skapa en attraktiv kommun med fungerande och trevliga boendemiljöer.

Kontaktperson transaktion

Andrea Cedwall, chef portföljstrategi och transaktion

Företagsfakta

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter.

Läs mer om Rikshem

Våra fastigheter

Rikshem äger fastigheter i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö söder. Den sista september 2022 uppgick fastighetsvärdet till cirka 61,2 miljarder kronor.

Våra fastigheter