Nya förvärv

Rikshem äger bostäder och samhällsfastigheter över hela Sverige och är en långsiktig samarbetspartner till kommuner och regioner.

Utvecklingen av våra områden sker i dialog med kommunerna.

Vi tittar på hur vi kan bidra på de orter vi finns samt hur vi kan utveckla våra bostadsområden framöver, med det gemensamma målet att skapa en attraktiv kommun med fungerande och trevliga boendemiljöer.

Andrea Cedwall

chef portföljstrategi och transaktion

Tel: 072-090 89 65

E-post: andrea.cedwall@rikshem.se

Andrea Cedwall
Barn Pappa Ritar

Ett av Sveriges största privata fastighetsbolag

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter.

Läs mer Rikshem
Umeå_Sandtaget

Våra fastigheter

Rikshem äger bostäder och samhällsfastigheter i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö söder.

Rikshems fastigheter