Rikshem utvecklar lokaler för samhällsservice

Vi vill erbjuda våra kunder attraktiva lokaler som möter dagens och morgondagens förväntningar. Genom en ständigt närvarande dialog är vi är lyhörda för kundens behov och strävar efter att vara både kreativa och snabba i att erbjuda lösningar. Vi är medvetna om att vår arbetsplats många gånger är någon annans hem och hanterar det förtroendet med omsorg.

Medellivslängden bland Sveriges befolkning har de senaste decennierna ökat påtagligt. Samtidigt som den totala befolkningen ökar och blir allt äldre, har andelen personer i arbetsför ålder minskat. Om knappt tio år bedöms antalet 80-åringar ha stigit med 50 procent jämfört med idag.

Den stora folkökningen bland de äldsta betyder att det inom de närmaste åren finns behov av ett stort antal nya äldreboenden. Genom att lära känna våra kunders verksamhet samt brukarna i våra fastigheter, kan vi svara upp mot behoven och öka utbudet av ändamålsenliga vård- och äldreboenden.

Utvecklingen av andelen unga är inte lika stor  och innebär att skolor och förskolor inte har samma demografiska utveckling som våra äldreboenden, men ett stort antal icke ändamålsenliga förskolor kommer behöva ersättas med nya. 

Förutom om- och tillbyggnader i vårt befintliga fastighetsbestånd arbetar vi även med förvärv och utveckling tillsammans med andra fastighetsbolag. 

Exempel på aktuella projekt

Några exempel på projekt som pågår inom vår verksamhet just nu är om- och tillbyggnation av Tallidens seniorcenter samt nybyggnation av förskola i Västerås. Nedan kan du läsa mer om hur vi utvecklar dessa fastigheter.

Tallidsgården 2

Tallidsgården

På Seniorcentret Talliden pågår en modernisering och utbyggnad av fastigheten för att skapa ett kvalitativt boende och en modern arbetsplats.

Läs mer om projektet i Nacka
20200702 8309

Dingtuna förskola

I Dingtuna, Västerås, utvecklar vi tillsammans med kommunen en modern förskola med plats för 108 barn. Förskolan kommer att var en del av ett nytt bostadsområde.

Läs mer om förskolan i Dingtuna