Projekteringsanvisningar för leverantörer

Här hittar du som leverantör projekteringsanvisningar som förklarar vilka tekniska krav vi ställer på arbeten som utförs i våra fastigheter.

Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande malldokument som ska användas i arbetet, dessa finns under mallar.

Anvisningar

Mallar

 

Kontakta Rikshem

Har du som leverantör frågor angående hanteringen av projekteringsanvisningar,
kontakta berört ortskontor eller Rikshems kundtjänst.