Finansiering

Rikshem ägs av AMF och Fjärde AP-fonden. Rikshem är en stor låntagare i den svenska marknaden och emitterar regelbundet företagscertifikat och obligationer.

Totala räntebärande skulder per 30 juni 2017 uppgick till 26 742 mkr varav: 

  • 5 449 mkr avsåg skulder till kreditinstitut
  • 5 940 mkr avsåg företagscertifikat
  • 15 310 mkr avsåg obligationslån
  • 43 mkr avsåg konvertibla förlagslån

Rikshem har ett nära samarbete med banker och kreditinstitut för att säkerställa en långsiktig och diversifierad finansiering. Rikshems finansavdelning ansvarar bland annat för kreditförsörjning, ränteriskhantering samt likviditetshantering.

Kreditbetyg

Rikshem har erhållit det starka långsiktiga kreditbetyget A- (stabil utsikt) av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

MTN-program

Senast uppdaterat: 2016
Låntagare: Rikshem AB (publ)
Rambelopp: SEK 20 mdr
Börsnotering: Nasdaq OMX Stockholm
Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets
Emissionsinstitut: SEB, Nordea, Swedbank, Danske Bank, Nykredit Bank, DNB

EMTN-program

Etablerat: 2017
Låntagare: Rikshem AB (publ)
Rambelopp: EUR 2 mdr
Börsnotering: Irish Stock Exchange
Ledarbank: Citigroup
Emissionsinstitut: Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, DNB Banka ASA, Handelsbanken Capital Markets, Nordea, Nykredit A/S, SEB, Swedbank, Natwest Markets

Certifikatsprogram

Rikshem AB har sedan juni 2012 ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp på 10 Mdkr.

För köp och försäljning

Handelsbanken
Handelsbankens Capital Markets
Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm, tel 08-463 46 50, www.handelsbanken.se

Nordea
Nordea Markets
Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm, tel 08-614 94 79, www.nordea.se

SEB
Merchant Banking, Capital Markets
Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm, tel 08-506 231 73, 08-506 231 95, www.seb.se

Swedbank
Large Corporates & Institutions
Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg, tel 08-700 99 00, www.swedbank.se