Pressrum

Välkommen till Rikshems pressrum. Här hittar du pressmeddelanden, bildbank och kontaktuppgifter.

För pressfrågor hittar du kontaktuppgifter nedan. Övriga frågor besvaras av vår kundtjänst på 010-70 99 200 eller via ditt lokala Rikshemkontor.

Marie Hedberg, Presskommunikatör
Tel: 072-402 13 12 Växel: 010-70 99 200
e-post: marie.hedberg@rikshem.se

Jennie Wolmestad, Kommunikationschef
Tel: 070-687 18 57 Växel: 010-70 99 200
e-post: jennie.wolmestad@rikshem.se

Pressreleaser

Här hittar du pressreleaser från Rikshem.

 • Rikshem avyttrar del av centrumfastighet i Solna

  29 maj 2024 | 11:19 | Pressmeddelande

  Rikshem avyttrar tomträtten till fastigheten Nordan 21 i Hagalund i Solna till Solnabostäder, dotterbolag till den kommunala bostadsstiftelsen Signalisten. På fastigheten ligger hälften av Hagalunds centrum. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 1 874 kvm. Försäljningen är villkorad av beslut i Solna kommunfullmäktige.

 • Rikshems delårsrapport jan-mars 2024: Förbättrat förvaltningsresultat

  3 maj 2024 | 07:30 | Regulatorisk information

  Under årets första kvartal ökade Rikshem hyresintäkterna med drygt 8 procent till 908 mkr. Driftöverskottet uppgick till 472 mkr (420). Fastighetskostnaderna ökade i lägre takt än intäkterna främst beroende på fallande elpriser. Periodens investeringar i fastigheter uppgick till 263 mkr (476).

 • Rikshem avyttrar samhällsfastigheter i Sigtuna

  22 mars 2024 | 10:00 | Pressmeddelande

  Rikshem avyttrar 14 samhällsfastigheter i Sigtuna till Sigtuna kommun. Fastigheterna rymmer idag LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende. Affären är villkorad av beslut i kommunfullmäktige den 25 april.

 • Rikshems årsredovisning för 2023 publicerad

  21 mars 2024 | 12:08 | Regulatorisk information

  Rikshem har publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Års- och hållbarhetsredovisningen finns bifogad samt tillgänglig på Rikshems hemsida, www.rikshem.se.

 • Rikshems bokslutskommuniké 2023: Ökat driftöverskott och nöjdare kunder

  9 februari 2024 | 07:30 | Regulatorisk information

  Rikshem ökade sina hyresintäkter för året med 9,6 procent. Driftöverskottet uppgick till 1 960 mkr (1 760), en ökning med 11,4 procent. Förvaltningsresultatet om 1 189 mkr (1 198) är i nivå med föregående år. Årets investeringar i fastigheter uppgick till 1 918 mkr (2 640).

 • Halverad klimatpåverkan för Rikshems senaste nyproduktion

  2 februari 2024 | 07:10 | Pressmeddelande

  Blombacka Norra myran.jpg

  Rikshems senaste nyproduktion, ett flerfamiljshus i Blombacka i Södertälje har fått resultatet 138 kgCo2/m2 BTA i den framtagna klimatdeklarationen. Det är en bra bit under hälften av medelvärdet för byggskedet av flerbostadshus, enligt en ny studie från Boverket.

 • Rikshem genomför ett av Sveriges största energiprojekt

  6 december 2023 | 09:45 | Pressmeddelande

  För att effektivisera energianvändningen i Rikshems fastigheter i Gränby, Uppsala, och skapa ett bättre inomhusklimat genomförs nu ett större energiprojekt. Investeringen i energientreprenaden är 133 miljoner kronor och entreprenör är Enstar. 

 • Ny ledamot i Rikshems styrelse

  1 december 2023 | 11:27 | Regulatorisk information

  Frida Olsson.jpg

  Frida Olsson har valts till ny styrelseledamot i Rikshem AB (publ) vid extra bolagsstämma i Rikshem AB (publ) den 1 december 2023.

 • RÄTTELSE: Rikshems delårsrapport januari-september 2023

  6 november 2023 | 14:30 | Regulatorisk information

  Rikshem AB (publ) utfärdar rättelse av pressmeddelandet ”Rikshems delårsrapport januari-september 2023: Positiv utveckling och fortsatt minskning i marknadsvakans” som offentliggjordes den 27 oktober 2023 kl 07:30.