Dataskydd och personuppgiftsbehandling

Inom Rikshem arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter.

Rikshem AB (publ) med organisationsnummer 556709-9667 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget samt för behandling av personuppgifter som görs inom helägda dotterbolag.

Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Informationsdokumenten nedan beskriver personuppgiftsbehandlingen gällande olika kategorier av personer.

Om GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) hemsida.