Kamerabevakning av Rikshems fastigheter och lokaler

Rikshem kamerabevakar ett antal av sina fastigheter. Varje kamera placeras och riktas för att minimera mängden personer som fångas i bild.

Specifik information om kamerabevakade fastigheter redogörs nedan.

Württemberg 7 (Helsingborg)

Rikshem kamerabevakar miljöhuset i fastigheten Württemberg 7 (Carl Krooks Gata 49) i Helsingborg dygnet runt. Byggnaden har inga permanentboende och endast hyresgäster ska ha tillträde till miljöhuset. Kamerorna tillsammans med ett antal andra åtgärder syftar till att förebygga skadegörelse och att obehöriga nyttjar miljöhuset.

Stopet 11 (Norrköping)

Rikshem kamerabevakar garaget i fastigheten Stopet 11 (S:t Persgatan 125,127 129, 131 och Hantverkaregatan 48, 50) i Norrköping dygnet runt. Byggnaden har inga permanentboende och utgör inte ett allmänt utrymme för de boende eller andra utomstående. Kamerorna tillsammans med ett antal andra åtgärder syftar till att förebygga och beivra brott samt säkerställa brandsäkerhet.

Marknadsgatan 5 (Uppsala)

Rikshem kamerabevakar kontoret på Marknadsgatan 5 i Uppsala dygnet runt. Bevakningen är begränsad till kontorets reception och entré. Lokalerna har inga permanentboende och besöks enbart dag- och kvällstid av kontorets personal och besökare. Kamerorna tillsammans med ett antal andra åtgärder syftar till att förebygga och beivra olaga hot och andra brott.