Upphandlingar

Vi arbetar utifrån affärsmässighet, engagemang och ansvar i allt vi gör. Det är viktigt inte minst när det gäller upphandlingar av produkter och tjänster som används i Rikshems verksamhet. 

Anbudsgivare ska normalt ha tillräcklig erfarenhet att genomföra de uppdrag Rikshem avser att handla upp. Anbudsgivarens ekonomi ska vara i ordning, vilket förutsätter rimlig kreditvärdighet och betalda skatter och sociala avgifter.

Köksbänk Interiör

E-avrop

En del av våra upphandlingar annonserar vi hos E-avrop, för att söka bland dem använder du länken nedan.

Pågående och avslutade upphandlingar