Upphandlingar

Vi arbetar utifrån affärsmässighet, engagemang och ansvar i allt vi gör. Det är viktigt inte minst när det gäller upphandlingar av produkter och tjänster som används i vår verksamhet. 

Anbudsgivare ska normalt ha tillräcklig erfarenhet att genomföra de uppdrag Rikshem avser att handla upp. Anbudsgivarens ekonomi ska vara i ordning, vilket förutsätter rimlig kreditvärdighet och betalda skatter och sociala avgifter.

En del av våra upphandlingar annonserar vi hos Visma Opic, för att söka bland dem använder du länken nedan.

Finansiell information

Här hittar du våra finansiella delårsrapporter, bokslutsrapporter och finansiella presentationer.

Finansiell information

Projekt

Rikshem växer genom kloka investeringar i olika kommuner men även genom att bygga nya bostäder. Läs mer om våra spännande projekt, såväl planerade, pågående som avslutade.

Projekt