Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Finansiell information

Här hittar du bland annat våra årsredovisningar, delårsrapporter, kapitalmarknadspresentationer samt information om vår finansiering.  

Vi uppdaterar regelbundet vår finansiella information och offentliggör våra rapporter enligt kalendariet nedan. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

Beställ vår årsredovisning

Önskar du beställa vår tryckta årsredovisning för 2018 går det bra att maila oss din beställning. Glöm inte att ange namn och adress.

E-post: info@rikshem.se

Kalendarium

  • 2020-03-25  Års- och hållbarhetsredovisning 2019
  • 2020-05-05  Delårsrapport jan-mar 2020
  • 2020-08-28  Halvårsrapport jan-jun 2020
  • 2020-11-04  Delårsrapport jan-sep 2020

Kontaktperson finansiell information

Christina Fernström, finanschef

 

Bolagsstyrning

Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Verksamheten i moderbolaget Rikshem AB (publ) består av koncernövergripande funktioner samt organisation för förvaltning av de fastigheter som ägs av dotterbolagen.

Bolagsstyrning

Vi tänker hållbart

Vi på Rikshem kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang och ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta. Insatser och aktiviteter inom ramen för ett välfungerande och långsiktigt hållbarhetsarbete gynnar våra kunder och samhället i stort.

För oss är hållbarhetsarbete en bra affär