Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Finansiell information

Här hittar du bland annat våra årsredovisningar, delårsrapporter, kapitalmarknadspresentationer samt information om vår finansiering.  

Vi uppdaterar regelbundet vår finansiella information och offentliggör våra rapporter enligt kalendariet nedan. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

Beställ vår årsredovisning

Önskar du beställa vår tryckta årsredovisning för 2018 går det bra att maila oss din beställning. Glöm inte att ange namn och adress.

E-post: info@rikshem.se

Kalendarium

  • 2020-02-07  Bokslutskommuniké 2019
  • 2020-03-25  Års- och hållbarhetsredovisning 2019
  • 2020-05-05  Delårsrapport jan-mar 2020
  • 2020-08-28  Halvårsrapport jan-jun 2020
  • 2020-11-04  Delårsrapport jan-sep 2020

Kontaktperson finansiell information

Christina Fernström, finanschef

 

Bolagsstyrning

Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Verksamheten i moderbolaget Rikshem AB (publ) består av koncernövergripande funktioner samt organisation för förvaltning av de fastigheter som ägs av dotterbolagen.

Bolagsstyrning

Vi tänker hållbart

Verksamheten vi bedriver berör många människor i alla åldrar, tillsammans skapar vi en framtidstro att utveckla det hållbara samhället.

För oss är hållbarhetsarbete en bra affär