Finansiell information

Här hittar du bland annat våra årsredovisningar, delårsrapporter, kapitalmarknadspresentationer samt information om vår finansiering.  

Vi uppdaterar regelbundet vår finansiella information och offentliggör våra rapporter enligt kalendariet nedan. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kalendarium

  • 2018-02-14 Bokslutskommuniké
  • 2018-03-29 Årsredovisning 2017
  • 2018-05-21 Delårsrapport jan-mars 2018
  • 2018-08-30 Halvårsrapport jan-juni 2018
  • 2018-11-12 Delårsrapport jan-sept 2018

Kontaktperson finansiell information

Jacob Bruzelius, finanschef Rikshem

 

Bolagsstyrning

Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Verksamheten i moderbolaget Rikshem AB (publ) består av koncernövergripande funktioner samt organisation för förvaltning av de fastigheter som ägs av dotterbolagen.

Bolagsstyrning

Sophia Mattsson-Linnala gästar Fastighetsnytts IR-podd

Sophia Mattsson-Linnala, vd för Rikshem, gästar Fastighetsnytts IR-podd och kommenterar bolagets bokslut för 2016.

Klicka här för att lyssna