Finansiell information

Här hittar du bland annat våra årsredovisningar, delårsrapporter, kapitalmarknadspresentationer samt information om vår finansiering.  

Vi uppdaterar regelbundet vår finansiella information och offentliggör våra rapporter enligt kalendariet nedan. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kalendarium

  • 2022-10-28: Delårsrapport januari-september 2022

Beställ vår års- och hållbarhetsredovisning

Önskar du beställa vår tryckta årsredovisning går det bra att maila oss din beställning. Glöm inte att ange namn och adress.

E-post: info@rikshem.se

Kontaktperson finansiell information

Christina Fernström, finanschef

 

Bolagsstyrning

Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Verksamheten i moderbolaget Rikshem AB (publ) består av koncernövergripande funktioner samt organisation för förvaltning av de fastigheter som ägs av dotterbolagen.

Bolagsstyrning

Vi tänker hållbart

Vi på Rikshem kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang och ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta.

För oss är hållbarhetsarbete en bra affär