Finansiell information

Här hittar du bland annat våra årsredovisningar, delårsrapporter, kapitalmarknadspresentationer samt information om vår finansiering.

Vi uppdaterar regelbundet vår finansiella information och offentliggör våra rapporter enligt kalendariet nedan. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kalendarium

  • 2024-07-12: Halvårsrapport januari-juni 2024
  • 2024-11-06: Delårsrapport januari-september 2024

Beställ Rikshems Års- och hållbarhetsredovisning

Fyll i fomuläret nedan för att beställa en tryckt version av vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Fredrik Sandell

Finanschef

Tel: 010-70 99 200

E-post: fredrik.sandell@rikshem.se

Fredrik Sandell