Finansiell information

Här hittar du bland annat våra årsredovisningar, delårsrapporter, kapitalmarknadspresentationer samt information om vår finansiering.

Vi uppdaterar regelbundet vår finansiella information och offentliggör våra rapporter enligt kalendariet nedan. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kalendarium

  • 2023-07-14: Halvårsrapport januari-juni 2023 
  • 2023-10-27: Delårsrapport januari-september 2023 

Beställ Rikshems Års- och hållbarhetsredovisning

Fyll i fomuläret nedan för att beställa en tryckt version av vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Christina Fernström

Finanschef

Tel: 010-70 99 200

E-post: christina.fernstrom@rikshem.se

Christina Fernstrom