Renoverar för framtiden

Genom att renovera våra fastigheter kan vi erbjuda en modern boendestandard samtidigt som husens livslängd förlängs.

Många av våra fastigheter byggdes på 60- och 70-talen, vilket innebär att de är i behov av större åtgärder. Stegvisa renoveringar genomförs därför i flera delar av vårt bestånd. Stam- och badrumsrenoveringar utgör den huvudsakliga delen av renoveringen, medan till exempel tak-, fönster- och fasadrenoveringar görs i separata projekt.

En sund miljö under renoveringen, hållbara materialval och hänsyn till de boende är viktiga faktorer som vi alltid eftersträvar i våra projekt.

Delaktighet

Hemmet är något av det mesta privata en människa har. Det har vi på Rikshem i åtanke när vi bygger och renoverar våra hyresgästers hem. För oss är det viktigt att låta hyresgästerna vara delaktiga så långt det är möjligt i både beslut och valmöjligheter.

Vinsterna med våra renoveringar är många. Samtidigt som hyresgästernas boendestandard ökar säkerställs en lägre energianvändning och fastigheternas miljöprestanda höjs. Även området som helhet får ofta ett lyft i samband med en renovering.

Våra fastigheter

Rikshem äger fastigheter i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö söder. Den sista september 2022 uppgick fastighetsvärdet till cirka 61,2 miljarder kronor.

Våra fastigheter

Hållbarhet för våra kunder

Att våra kunder är nöjda med oss, vår produkt och vår service är en grundsten i vår affär. En stabil och lojal hyresgäst är vår bästa kund.

Hållbarhet för våra kunder