Renoverar för framtiden

Genom att renovera våra fastigheter kan vi erbjuda en modern boendestandard samtidigt som husens livslängd förlängs.

Många av våra fastigheter byggdes på 60- och 70-talen, vilket innebär att de är i behov av större åtgärder. Stegvisa renoveringar genomförs därför i flera delar av vårt bestånd. Stam- och badrumsrenoveringar utgör den huvudsakliga delen av renoveringen, medan till exempel tak-, fönster- och fasadrenoveringar görs i separata projekt.

En sund miljö under renoveringen, hållbara materialval och hänsyn till de boende är viktiga faktorer som vi alltid eftersträvar i våra projekt.

Delaktighet

Hemmet är något av det mesta privata en människa har. Det har vi på Rikshem i åtanke när vi bygger och renoverar våra hyresgästers hem. För oss är det viktigt att låta hyresgästerna vara delaktiga så långt det är möjligt i både beslut och valmöjligheter.

Vinsterna med våra renoveringar är många. Samtidigt som hyresgästernas boendestandard ökar säkerställs en lägre energianvändning och fastigheternas miljöprestanda höjs. Även området som helhet får ofta ett lyft i samband med en renovering.

Våra fastigheter

Vi äger fastigheter i hela Sverige, från norr till syd. Den sista mars 2022 uppgick fastighetsvärdet till cirka 59,7 miljarder kronor.

Våra fastigheter

Omtanke om våra hyresgäster

Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället. Även små insatser i det dagliga kan ge långsiktiga förtjänster.

Omtanke om våra hyresgäster