Renoverar för framtiden

Som fastighetsägare tar Rikshem ansvar för såväl hyresgäster som fastigheter. Genom att renovera våra fastigheter kan vi erbjuda en modern boendestandard samtidigt som husens livslängd förlängs.

Vi genomför stegvisa renoveringar

Många av våra fastigheter byggdes på 1960- och 70-talen. Det innebär att fastigheterna är i behov av större åtgärder och renoveringar. Vi genomför därför stegvisa renoveringar i flera delar av vårt bestånd runt om i landet, från söder till norr. Stam- och badrumsrenoveringar utgör den huvudsakliga delen av renoveringen. Renoveringar av till exempel tak, fönster och fasader genomför vi i separata projekt.

Vi tar hänsyn till flera viktiga faktorer samtidigt

I våra projekt eftersträvar vi alltid en rad viktiga faktorer. Under renoveringen eftersträvar vi en sund miljö och vi väljer hållbara materialval. Sist men inte minst eftersträvar vi hänsyn till de boende under renoveringen.

Delaktighet

Hemmet är något av det mesta privata en människa har. Det har vi på Rikshem i åtanke när vi bygger och renoverar våra hyresgästers hem. För oss är det viktigt att låta hyresgästerna vara delaktiga så långt det är möjligt i både beslut och valmöjligheter.

Flera vinster

Vinsterna med våra renoveringar är många. Samtidigt som hyresgästernas boendestandard ökar säkerställer vi en lägre energianvändning och fastigheternas miljöprestanda höjs. Även området som helhet får ofta ett lyft i samband med en renovering.

Våra fastigheter

Rikshem äger fastigheter i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö söder. Den sista september 2022 uppgick fastighetsvärdet till cirka 61,2 miljarder kronor.

Våra fastigheter

Hållbarhet för våra kunder

Att våra kunder är nöjda med oss, vår produkt och vår service är en grundsten i vår affär. En stabil och lojal hyresgäst är vår bästa kund.

Hållbarhet för våra kunder