Hall rendering Saltskog Södertälje

Renoverar för framtiden

Som fastighetsägare tar Rikshem ansvar för såväl hyresgäster som våra hus. Genom att renovera våra byggnader kan vi erbjuda en modern boendestandard samtidigt som husens livslängd förlängs.

Många av våra hus byggdes på 1960- och 70-talen. Det innebär att de är i behov av större åtgärder och renoveringar. Vi genomför därför stegvisa renoveringar i flera delar av vårt bestånd runt om i landet, från söder till norr. Stam- och badrumsrenoveringar utgör den huvudsakliga delen av renoveringen. Renoveringar av till exempel tak, fönster och fasader genomför vi i separata projekt.

Vi tar hänsyn till flera viktiga faktorer samtidigt

I våra projekt eftersträvar vi alltid en rad viktiga faktorer. Under renoveringen eftersträvar vi en sund miljö och vi väljer hållbara materialval. Självklart eftersträvar vi även hänsyn till de boende under renoveringen.

Flera vinster

Vinsterna med våra renoveringar är många. Samtidigt som hyresgästernas boendestandard ökar säkerställer vi en lägre energianvändning och fastigheternas miljöprestanda höjs. Även området som helhet får ofta ett lyft i samband med en renovering.

Balkong

Delaktighet

Hemmet är något av det mesta privata en människa har. Det har vi på Rikshem i åtanke när vi bygger och renoverar våra hyresgästers hem. För oss är det viktigt att låta hyresgästerna vara delaktiga så långt det är möjligt i både beslut och valmöjligheter.