Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems ledningsgrupp

En egen förvaltningsorganisation, med lokala kontor från Luleå i norr till Malmö i söder, är kärnan i Rikshems verksamhet. Det skapar kontroll över beståndet samt en närhet till hyresgästerna.

Våra medarbetare arbetar såväl inne på kontoret som ute i våra fastigheter med service, underhåll och fastighetsutveckling. Vi har områdeskontor ute på de orter där vi verkar, under Kontakt finns kontaktuppgifter till respektive ortskontor. 

Nedan presenteras ledningsgruppen för Rikshem AB.

Anette porträtt webb

Anette Frumerie (1968)
Vd
Anställd sedan: maj 2020
I ledningsgruppen sedan: maj 2020
Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten, KTH
Tidigare erfarenhet: Besqab, Skanska, JM

 

Carl Conradi

Carl Conradi (1968)
Chefsjurist
Anställd sedan: 2010
I ledningsgruppen sedan: 2016
Utbildning: Jur kand
Tidigare erfarenhet: Vasakronan, advokatbyrå, tingstjänstgöring

 

Fredrik Edlund.jpg

Fredrik Edlund (1975)
Förvaltningschef
Anställd sedan: 2015
I ledningsgruppen sedan: 2017
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Hyresbostäder i Norrköping, Grontmij/Carl Bro, Sweco
 

Sandra Isberg

Sandra Isberg (1974)
Verksamhetsutvecklingschef
Anställd sedan: 2021 
I ledningsgruppen sedan: 2021 
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Libitum Sverige, Skanska
 


Petter Jurdell

Petter Jurdell (1971)
JV-ansvarig
Anställd sedan: 2017
I ledningsgruppen sedan: 2017
Övriga uppdrag: HBV, Allmännyttans inköpscentral, Svensk Byggtjänst
Utbildning: KTH, IFL
Tidigare erfarenhet: SABO, NCC


Catharina Kandel.jpg

Catharina Kandel (1965)
HR-chef
Anställd sedan: 2017
I ledningsgruppen sedan: 2017
Utbildning: Fil kand beteendevetenskap
Tidigare erfarenhet: Skandia, SBAB Bank

 

Anders Lilja

Anders Lilja (1967)
CFO
Anställd sedan: 2018
I ledningsgruppen sedan: 2018
Utbildning: Civilingenjör, MBA
Tidigare erfarenhet: Skanska

 

Jennie Wolmestad.jpg

Jennie Wolmestad (1979)
Kommunikationschef
Anställd sedan: 2015
I ledningsgruppen sedan: 2015
Utbildning: Fil kand medie- och kommunikationsvetenskap
Tidigare erfarenhet: Com Hem, Vasakronan, kommunikationsbyråer

Andrea Cedwall

Andrea Cedwall (1977)
Chef Portföljstrategi & Transaktion
Anställd sedan: 2020
I ledningsgruppen sedan: 2021
Utbildning: Fastighetsekonom, Lantmäteriprogrammet KTH
Tidigare erfarenhet: Hemsö, Kungsleden