Rikshems ledningsgrupp

En egen förvaltningsorganisation, med lokala kontor från Luleå i norr till Malmö i söder, är kärnan i Rikshems verksamhet. Det skapar kontroll över beståndet samt en närhet till hyresgästerna.

Våra medarbetare arbetar såväl inne på kontoret som ute i våra fastigheter med service, underhåll och fastighetsutveckling. Vi har områdeskontor på de orter där vi verkar. Under rubriken Kontakta oss finns kontaktuppgifter till respektive ortskontor. 

Nedan presenteras ledningsgruppen

Anette Frumerie (1968)
Vd
Anställd sedan: maj 2020
I ledningsgruppen sedan: maj 2020
Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten, KTH
Tidigare erfarenhet: Besqab, Skanska, JM

Maria André Ahlgren (1973)
HR-chef
Anställd sedan: 2022
I ledningsgruppen sedan: 2022
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet med specialisering på organisationsteori och strategi
Tidigare erfarenhet: Coor Service Management och Accenture

Johan Brändström (1977)
Förvaltningschef Bostad Norr
Anställd sedan: 2019
I ledningsgruppen sedan: 2023
Utbildning: Master of science Programme in Energy Engineering
Tidigare erfarenhet: Umeå Energi AB, eon AB

Andrea Cedwall (1977)
Chef Portföljstrategi och Transaktion
Anställd sedan: 2020
I ledningsgruppen sedan: 2021
Utbildning: Fastighetsekonom, Lantmäteriprogrammet KTH
Tidigare erfarenhet: Hemsö, Kungsleden

Carl Conradi (1968)
Chefsjurist
Anställd sedan: 2010
I ledningsgruppen sedan: 2016
Utbildning: Jur kand
Tidigare erfarenhet: Vasakronan, advokatbyrå, tingstjänstgöring

Linda Forsell (1975)
Förvaltningschef Bostad Mälardalen
Anställd sedan: 2018
I ledningsgruppen sedan: 2023
Utbildning: Diplomerad fastighetsförvaltare, kurser Karlstad Universitet.
Tidigare erfarenhet: HSB Mälardalen, Teknik & Fastighetsförvaltningen Västerås Stad

Sandra Isberg (1974)
Verksamhetsutvecklingschef
Anställd sedan: 2021 
I ledningsgruppen sedan: 2021 
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Libitum Sverige, Skanska

Petter Jurdell (1971)
Kommersiell chef
Anställd sedan: 2017
I ledningsgruppen sedan: 2017
Övriga uppdrag: Folkhem, Huseriet Riks, Telestaden, Värmdöbostäder
Utbildning: KTH, IFL
Tidigare erfarenhet: Sabo, NCC

Anders Lilja (1967)
CFO
Anställd sedan: 2018
I ledningsgruppen sedan: 2018
Utbildning: Civilingenjör, MBA
Tidigare erfarenhet: Skanska

Elin Sjöstrand (1974)
Chef Projektutveckling
Anställd sedan: 2018
I ledningsgruppen sedan: 2022
Utbildning: Internationell ekonomi Linköpings universitet, KTH
Tidigare erfarenhet: Riksbyggen, Graflunds, Mälardalens universitet

Catrin Viksten (1970)
Chef samhällsfastigheter
Anställd sedan: 2022
I ledningsgruppen sedan: 2022
Utbildning: MBA från Stockholm School of Business och diplomerad fastighetsförvaltare
Tidigare erfarenhet: Hemsö, Ersta fastigheter och Magnolia bostad

Jennie Wolmestad (1979)
Kommunikationschef
Anställd sedan: 2015
I ledningsgruppen sedan: 2015
Utbildning: Fil kand medie- och kommunikationsvetenskap
Tidigare erfarenhet: Com Hem, Vasakronan, kommunikationsbyråer