Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Ledningsgrupp

Våra medarbetare arbetar såväl inne på kontoret som ute i våra fastigheter med service, underhåll och fastighetsutveckling. Vår förvaltningsorganisation är uppdelad i regioner med områdeskontor ute på de orter där vi verkar, under Kontakt finns kontaktuppgifter till respektive ortskontor. 

Nedan presenteras ledningsgruppen för Rikshem AB.

Per Uhlén.jpg

Per Uhlén (1948)
Tillförordnad vd 
Från och med: november 2019
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom
Tidigare erfarenhet: Bland annat vd Diligentia, vice vd Skanska Sverige samt ledamot i bland annat Vasakronan AB och Bonnier Fastigheter AB. Tidigare styrelseledamot för Rikshem AB (publ).

Styrelsen har utsett Anette Frumerie till ny ordinarie VD. Hon tillträder sitt uppdrag senast den 4 juni 2020.

Catharina Kandel.jpg

Catharina Kandel (1965)
HR-chef
Anställd sedan: 2017
I ledningsgruppen sedan: 2017
Utbildning: Fil kand beteendevetenskap
Tidigare erfarenhet: Skandia, SBAB Bank

 

 

Anders Lilja

Anders Lilja (1967)
CFO
Anställd sedan: 2018
I ledningsgruppen sedan: 2018
Utbildning: Civilingenjör, MBA
Tidigare erfarenhet: Skanska

 

 

Jennie Wolmestad.jpg

Jennie Wolmestad (1979)
Kommunikationschef
Anställd sedan: 2015
I ledningsgruppen sedan: 2015
Utbildning: Fil kand medie- och kommunikationsvetenskap
Tidigare erfarenhet: Com Hem, Vasakronan, kommunikationsbyråer

 

Carl Conradi

Carl Conradi (1968)
Chefsjurist
Anställd sedan: 2010
I ledningsgruppen sedan: 2016
Utbildning: Jur kand
Tidigare erfarenhet: Vasakronan, advokatbyrå, tingstjänstgöring

 

Petter Jurdell

Petter Jurdell (1971)
Affärs- och hållbarhetsutvecklingschef
Anställd sedan: 2017
I ledningsgruppen sedan: 2017
Övriga uppdrag: HBV, Allmännyttans inköpscentral, Svensk Byggtjänst Utbildning: KTH, IFL
Tidigare erfarenhet: SABO, NCC

 

Anna-Karin Eriksson.jpg

Anna-Karin Eriksson (1963)
Regionchef Norra Sverige
Anställd sedan: 2016
I ledningsgruppen sedan: 2017
Övriga uppdrag: Styrelsemedlem Fastighetsägarna i Umeå
Utbildning: Executive MBA, Styrelseakademiens styrelseutbildning, högskoleexamen medie- och kommunikationsvetenskap
Tidigare erfarenhet: Övikshem, Bostaden i Umeå, SABO:s vd-råd

 

Fredrik Edlund.jpg

Fredrik Edlund (1975)
Regionchef Mälardalen
Anställd sedan: 2015
I ledningsgruppen sedan: 2017
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Hyresbostäder i Norrköping, Grontmij/Carl Bro, Sweco