Kalkstenen Kalmar Interiör

Vänskapens väg

I mars 2018 slog det nya äldreboendet Vänskapens väg upp portarna i Kalmar. Boendet har bland annat utvecklats utifrån insikter från de som arbetar i verksamheten och de äldres välbefinnande har varit i fokus under projektets gång.

Utvecklingen av äldreboendet Vänskapens väg var ett samarbete mellan Kalmar kommun, byggentreprenören och oss på Rikshem. Alla parter i projektet fanns representerade i våra arbetsgrupper. På så sätt kunde vi hela tiden föra en god dialog och vi kunde också snabbt ställa om och anpassa projektet.

Inflytande över sitt boende

Design med omtanke är en metod för att ta tillvara på kunskapen hos dem som arbetar i verksamheten och ger dem verktyg att skapa en bra arbetsmiljö samtidigt som vi skapar en bra miljö för de boende. I praktiken har det bland annat inneburit att personalen på äldreboendet har varit delaktig i planeringen genom att de suttit med i en referensgrupp. Genom personalen har de boendes behov och önskemål kommit fram.

Hemtrevligt boende

Vänskapens väg är byggt och planerat så att det ska upplevas som ett vanligt hem och samtidigt erbjuda många gemensamma ytor. I äldreboendets centrum finns en mötesplats, Stora torget. Där kan man slå sig ner vid den öppna spisen för både värme och gemenskap. På Stora torget anordnas även gemensamma aktiviteter och olika framträdanden. 

Kalkstenen Kalmar Växthus

Stort fokus på utemiljön

På Vänskapens väg finns bland annat ett utomhusgym som är tillgänglighetsanpassat och ett växthus.