Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Känns det kallt inomhus?

Under sommarmånaderna är lägenheten ofta varmare än 20 grader tack vare att solen värmer. Kroppen vänjer sig vid en högre inomhustemperatur och när hösten sedan kommer kan du som hyresgäst uppleva det som kallt och ruggigt inomhus.

Tips för ett bättre inomhusklimat

Lyssna på vår webb

Med funktionen Lyssna kan du få texten på vår webbplats uppläst. Det kan hjälpa dig som t.ex. har svårt att läsa längre texter. Du har också möjlighet att få texten översatt till andra språk.

Läs mer om hur Lyssna-funktionen fungerar

Ny bostadskö för våra studentbostäder i Luleå

Från den 1 februari 2019 förmedlar Rikshem sina studentbostäder i Luleå via Bostad Luleå. Sökande i Rikshems egen bostadskö för studentbostäder har nu möjlighet att flytta sin kötid till Bostad Luleås kö.

Läs mer om hur du behåller din plats i kön

Ställ dig i vår bostadskö

Rikshem har en gemensam kö för flera orter i Sverige och en separat för dig som söker studentboende.

Registrera dig i bostadskön idag – ju förr desto bättre!

Vi tänker hållbart

Verksamheten vi bedriver berör många människor i alla åldrar, tillsammans skapar vi en framtidstro att utveckla det hållbara samhället.

Vi tänker hållbart

Vi bygger

Rikshem växer genom kloka investeringar i olika kommuner men även genom att bygga nya bostäder. Läs mer om våra spännande projekt, såväl planerade, pågående som avslutade.

Vi bygger

Samhällsfastigheter

Sveriges befolkning blir allt äldre och behovet av vård- och omsorgsboenden ökar. I vårt fastighetsbestånd finns både vanliga hyresfastigheter och samhällsfastigheter.

Samhällsfastigheter

Jobba hos oss

Vill du växa med ett av de snabbast expanderande företagen i fastighetsbranschen?

Läs mer om våra lediga tjänster