Fastighetstekniker Och Hyresgäster Rikshem

Rikshems mål och vision

Vår vision är att skapa goda livsmiljöer och en enklare vardag för våra kunder. Det vill vi uppnå genom att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på de orter vi verkar ur såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt perspektiv.

Med bostäder, förskolor, skolor, olika typer av vårdboenden och sociala mötesplatser erbjuder Rikshem rum för livets alla faser. Vi arbetar för att utveckla och förvalta trivsamma och trygga områden där människor både vill leva och verka.

 

Beskuren Kundnöjd Scandinav S6ru Superhigh

Ett attraktivt boende genom hela livet

Rikshem vill göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället genom att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer.