Trygg hemma

Upplever du att du själv blir störd av dina grannar? Eller tror du att någon i ditt hus far illa? Det finns saker du kan göra för att rapportera och hjälpa till.

Att bo i ett flerfamiljshus innebär att man hör sina grannar. Man får räkna med liv och rörelse under dagarna, som till exempel lekande barn eller att någon renoverar. Men har du en granne som återkommande spelar hög musik eller är högljudd vid olika tidpunkter på dygnet? Eller en granne som renoverar sent på kvällar och nätter? Det kan anses vara oskäligt och du kan göra en störningsanmälan.

Visa hänsyn till dina grannar

Som hyresgäst är det viktigt att du visar dina grannar hänsyn och inte utsätter dem för störande ljud. Det gäller inne i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor, hissar och på den gemensamma utegården. Du ansvarar även för dina besökare.

Om du blir störd av en granne

Upplever du att en granne stör är det bra om du själv tar en första kontakt. Det kan vara så att din granne inte är medveten om detta.

Läs mer hur du kontaktar störningsjouren

Hot och våld

Misstänker du att en granne blir utsatt för hot eller våld är det viktigt att du kontaktar polisen. Detsamma gäller om du själv blir utsatt för hot eller våld. Socialtjänsten i din kommun kan hjälpa till med kontaktuppgifter till exempelvis lokal kvinnojour. Du kan också kontakta Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon på telefon 020-50 50 50. Det finns även en nationell stödlinje för män. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-80 80 80.

Barn och ungdomar som mår dåligt eller är oroliga kan ringa till Barnens hjälptelefon BRIS. Samtalet kostar ingenting, är helt anonymt och syns inte på telefonräkningen. BRIS har nummer: 0200-230 230

Vid akut nödsituation, ring alltid 112. Om du vill prata med eller tipsa polisen kan du ringa 114 14.