Fakturering

För att fakturor till Rikshem ska kunna hanteras så snabbt som möjligt är det viktigt att de innehåller rätt uppgifter.

Elektroniska fakturor

Vi vill att alla leverantörsfakturor skickas som elektroniska fakturor* (Peppol, e-faktura, EDI-faktura, Svefaktura). Vår operatör är InExchange och en lista med adresser till respektive bolag finns längst ner på den här sidan.

Har ni ingen lösning för e-faktura idag kan ni skaffa ett gratis konto hos InExchange för skapa och skicka e-fakturor:
https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/rikshem

InExchange kan också hjälpa er med fler sätt att komma i gång med e-fakturor: www.inexchange.se/skicka-faktura

PDF-faktura

I undantagsfall kan även pdf-faktura via e-post accepteras. Har du behov av att skicka fakturor till oss via e-post, kontakta oss då först via faktura@rikshem.se.

Fakturainnehåll

Som referens anges alltid Rikshems kostnadsställenummer eller projektnummer, kontakta beställaren för information om vilket nummer som ska anges.

Om fakturan avser en arbetsorder ska den innehålla ärendenummer samt kortfattad beskrivning av utfört arbete och tillhörande varor. Betalningsvillkor ska vara 30 dagar om inget annat avtalats, vi har inte möjlighet att administrera fakturor på kortare tid än så. Rikshem accepterar inte några expeditions- eller faktureringsavgifter.

Skicka fakturan till rätt bolag i Rikshem-koncernen
Det är viktigt att fakturans adress innehåller rätt bolagsnamn och INX-nummer, samt att e-fakturor skickas till bolagets egen elektroniska adress. En lista med samtliga bolagsnamn och elektroniska adresser finns längst ner på sidan.

Fakturadress skrivs:
Bolagsnamn
INX9080-XXX
831 90 Östersund

Exempel:
Rikshem Gråsparven AB
INX9080-412
831 90 Östersund

Lista med adressuppgifter för respektive bolag

Bolagsnamn och INX-nummer anges i fakturaadressen. E-fakturor skickas till operatör InExchange med antingen organisationsnummer eller GLN-nummer, alternativt via Peppols nätverk med Peppol-ID.

Förteckning över samtliga Rikshemsbolag med INX-nummer

 

*Alla fakturor, även de som skickas i Svefaktura-format, görs om till och valideras mot Peppol BIS 3-format av InExchange. Därefter levereras de till Rikshem. För det flesta fakturor gör det ingen skillnad. Men eftersom Peppol ställer striktare krav på fakturors utformning än Svefaktura kan det i undantagsfall innebära att fakturor avvisas. Du som leverantör behöver då justera något i innehållet för att de ska komma fram. 

Frågor om fakturering?

Har du frågor gällande fakturering är
du välkommen att kontakta oss via e-post.

Tel: 010-70 99 200

E-post: faktura@rikshem.se