Hall rendering Saltskog Södertälje

Hyra ut i andra hand

Ska du inte bo i din lägenhet under en period? I vissa fall kan du få hyra ut din lägenhet i andra hand. Men först behöver du tillstånd. En andrahandsuthyrning gäller endast under begränsad tid.

Du behöver alltid tillstånd för att hyra ut i andra hand. För att få tillstånd att hyra ut i andra hand behöver du lämna in en Ansökan om andrahandsuthyrning till oss. I ansökan ska du ange ett godtagbart skäl för andrahandsuthyrning. Exempel på godtagbara skäl kan vara studier eller tillfälligt arbete på annan ort under en begränsad tid.

Tillstånd från Rikshem vid andrahandsuthyrning

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan att ha tillstånd från Rikshem. Det gäller även korta uthyrningar, till exempel via förmedlingar som Airbnb. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till att du förlorar ditt kontrakt och att du tvingas flytta från lägenheten.

Vi beviljar inte uthyrningar i andra hand på korttidskontrakt. Läs mer om andrahandsuthyrning på Hyresnämndens hemsida.

Regler för andrahandsuthyrning 

Från och med den 1 oktober 2019 gäller en ny lag avseende andrahandsuthyrning av hyreslägenheter. När den nya lagen trädde i kraft ändrades dessutom reglerna för inneboende och lägenhetsbyte.

Läs mer om andrahandsuthyrning och reglerna här.

Blanketter för andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning

Fullmakt vid utlandsvistelse

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Intyg om provsamboende