Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

För Rikshem är hållbarhetsarbete en bra affär!

Vi på Rikshem kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang och ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta. Insatser och aktiviteter inom ramen för ett välfungerande och långsiktigt hållbarhetsarbete gynnar våra kunder och samhället i stort.

Det är vår övertygelse att hållbarhetsarbetet bidrar till engagerade medarbetare, bättre förvaltning, nöjdare kunder och en ökad lönsamhet. Vi ska skapa långsiktiga värden och vårda och förädla dem i vår dagliga verksamhet. Alla investeringar och beslut ska inrymma ett hållbarhetsperspektiv.

Det goda samhället

Vi vill att Rikshem, samtidig som vi gör bra affärer, ska bidra till goda insatser för samhället och skapa förståelse hos medarbetarna för att vi kan åstadkomma detta. För oss är hållbarhetsarbete en bra affär!

Vi ska inom ramen för vår verksamhet bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Hållbarhetsarbetet, likväl som verksamheten i stort, ska utgå från våra värderingar - Drivande, Närvarande, Ansvarstagande - och präglas av hög kompetens, god affärsmoral, etik och ansvarskännande.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Elisabeth Schylander, hållbarhetschef Rikshem

Företagsfakta

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter.

Läs mer om Rikshem

Våra fastigheter

Vi äger fastigheter i hela Sverige, från norr till syd. Den sista september 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 54,8 miljarder kronor.

Våra fastigheter