Långsiktighet och hållbarhet grunden i vår affär!

Vi på Rikshem ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta. Vi utvecklar våra fastigheter och områden för att bidra till goda och trygga livsmiljöer och vi värnar om framtida generationer genom hållbara val.

Vi bedriver vår verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt och är övertygande om att det gynnar vår affär, våra kunder och samhället i stort.

Hållbarhetskompassen visar vägen

Hållbarhetskompass 2022

Hållbarhetskompassen visar vägen i vårt arbete med att integrera hållbarhet i samtliga beslutsprocesser för utvecklingsprojekt och investeringsbeslut. 

Hållbarhet är integrerat i Rikshems verksamhet. Hållbarhetskompassen visar hur Rikshems väsentlighetsområden utgår från de långsiktiga och övergripande målen och hur dessa stödjer FN:s globala hållbarhetsmål.

Relaterat material

Rikshems hållbarhetsarbete redovisas årligen i bolagets Hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsrapporteringen redovisas i enlighet med GRI standards och granskas av bolagets revisorer.

För oss är vårt hållbarhetsarbete helt enkelt en bra affär!

Läs mer om hur vi på Rikshem arbetar med de olika väsentlighetsområdena på följande sidor.

Klimatneutral verksamhet

Rikshems långsiktiga klimatmål om klimatneutralitet 2045 överensstämmer med branschens färdplan, det nationella klimatmålet och är i linje med Parisavtalet.

Klimatneutral verksamhet

Affärsmässighet och hållbara affärer

Vi är ett fastighetsbolag som agerar långsiktigt. Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter.

Affärsmässighet och hållbara affärer

Hållbarhet för våra kunder

Att våra kunder är nöjda med oss, vår produkt och vår service är en grundsten i vår affär. En stabil och lojal hyresgäst är vår bästa kund.

Hållbarhet för våra kunder

Attraktiv arbetsgivare och hållbar arbetsplats

Rikshem ska även vara en inkluderande arbetsgivare som arbetar för mångfald och jämställdhet såväl inom organisationen som utåt.

Attraktiv arbetsgivare och hållbar arbetsplats

Utveckling & investeringar för trygga och attraktiva områden

Vi arbetar för att alla våra områden ska vara trygga och trivsamma platser dit människor vill flytta och sedan både vill och kan bo kvar.

Utveckling & investeringar för trygga och attraktiva områden

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Ebba Lindencrona, hållbarhetschef Rikshem