Hyresgaster I Bostadsomrade

Om oss

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter på orter över hela Sverige. Vi är en långsiktig samarbetspartner till kommuner och regioner. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension AB.

Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter. Vi tar stort socialt ansvar i våra bostadsområden. Med fokus på hållbarhet vill vi bidra till en god samhällsutveckling. Våra ägare Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension AB är även de trygga och långsiktiga aktörer. Det garanterar att vår verksamhet prioriterar affärsmässighet och lönsamhet.

Ett av Sveriges största privata fastighetsbolag

Rikshem äger fastigheter över hela Sverige, från norr till söder. Den 30 juni 2024 ägde Rikshem cirka 30 000 lägenheter. Fastighetsbeståndets värde uppgick till cirka 59 miljarder kronor (inklusive Rikshems andel av fastighetsvärdet i joint ventures).

Vi bygger nytt, förvaltar och växer

Rikshem bildades 2010 då Vasakronan valde att sälja sina bostadsfastigheter och koncentrera sig på affärsfastigheter. Bolaget – som då hette Dombron – ägde framförallt fastigheter i Uppsala. Därifrån har vi gjort en spännande resa och haft en stark tillväxt med bra lönsamhet. Vi fortsätter att växa genom kloka investeringar på tillväxtorter och genom att bygga nya bostäder och samhällsfastigheter.

Egen och ansvarsfull förvaltning

Våra drygt 300 anställda arbetar framförallt ute i våra fastigheter med service, underhåll och fastighetsutveckling. Vi har områdeskontor på alla våra orter och sexton ortskontor. Med en platt organisation och snabba beslutsvägar vill vi ge våra hyresgäster bästa möjliga service. Vi har valt att sköta större delen av förvaltningen i eget bolag. Detta för att kunna ha full kontroll och insyn i skötseln.

På huvudkontoret i Stockholm jobbar våra medarbetare med till exempel hyresredovisning, ekonomi, affärsutveckling och kommunikation.

Hållbarhet

Långsiktighet och hållbarhet är grunden i vår affär!

Vi på Rikshem ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta.

Hållbarhet
Umeå_Sandtaget

Våra fastigheter

Rikshem äger bostäder och samhällsfastigheter i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö söder.

Rikshems fastigheter