Förskola 2019 01 30

Dingtuna förskola

I bostadsområdet Dingtuna, utanför Västerås planerar Rikshem tillsammans med Västerås stad en ny förskola med plats för 108 barn. Förskolan beräknas stå klar under hösten 2025.

Förskolan i Dingtuna kommer att bestå av 6 avdelningar för barngrupper i olika åldrar. Det kommer även att vara en arbetsplats för 22 pedagoger och erbjuda ett eget tillagningskök.

Dingtuna en serviceort i Västerås

Dingtuna är en tätort på landsbygden i Västerås kommun med cirka 1 100 invånare. Orten klassas som en av stadens serviceorter vilket innebär att det ska finnas en varierad boendemiljö och service som skola, handel, vård och omsorg. Även platser för möten och aktiviteter ska erbjudas.

Rum för livets alla faser

Vi på Rikshem vill vara med och utveckla och förvalta trivsamma och trygga områden där människor vill både leva, arbeta och gå i skolan. Tillsammans med kommunen skapar vi ett en förskola som kommer att ligga i ett område där cirka 300 nya bostäder kommer att byggas; både radhus, bostadsrätter och hyresrätter.