Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

För leverantörer

För att fakturor till Rikshem ska kunna hanteras så snabbt som möjligt är det viktigt att de innehåller rätt uppgifter.

Kostnadsställe eller projektnummer samt beställarens namn, ska alltid lämnas av den som beställer en vara eller tjänst. Ta alltid kontakt med personen som gjort beställningen hos oss vid osäkerhet om vilka uppgifter som är obligatoriska.

Faktureringsadress:
Bolagsnamn
FE 360
838 80 FRÖSÖN

Adress för PDF-faktura: pdf.faktura@rikshem.se
Det går bra att skicka flera fakturor per e-mail, men fakturor med tillhörande bilagor måste ligga i samma fil.

Elektroniska fakturor (EDI)
Rikshems VAN-leverantör (fakturaväxel) för leverantörsfakturor är Opus Capita. Är du intresserad av att skicka elektroniska fakturor till Rikshem, vänligen kontakta Louise Ulvander på telefonnummer: 010-709 93 13 eller e-post: palette@rikshem.se.

Kostnadsställe: Ladda ner filen med Rikshems kostnadsställen

Faktura får ej överlåtas på factoringleverantörer eller liknande företag.

Fakturainnehåll

Var uppmärksam på att fakturan är ställd till rätt bolag i Rikshem-koncernen samt att betalningstiden är 30 dagar. Rikshem accepterar inte några expeditions- eller faktureringsavgifter. 

Det är viktigt att nedanstående uppgifter framgår tydligt på fakturan:

 • Er referens: Kostnadsställe eller projektnummer
 • Fullständigt namn och adress utställare
 • Fullständigt namn och adress mottagare
 • Utställarens momsregistreringsnummer
 • Betalningsvillkor 30 dagar om inget annat avtalats. Vi har inte möjlighet att administrera fakturor på kortare tid än så.
 • När affärshändelsen inträffat (Leveransdatum)
 • Fakturanummer (OCR-nr)
 • Fakturans utfärdandedatum
 • Fakturans förfallodatum/betalningsvillkor
 • Produktens omfattning/mängd och art
 • Fakturatotal, brutto och netto
 • Momsbelopp och momssats i procent