För leverantörer

För att fakturor till Rikshem ska kunna hanteras så snabbt som möjligt är det viktigt att de innehåller rätt uppgifter.

Fakturauppgifter

Kostnadsställe eller projektnummer samt beställarens namn, ska alltid lämnas av den som beställer en vara eller tjänst. Ta alltid kontakt med personen som gjort beställningen hos oss vid osäkerhet om vilka uppgifter som är obligatoriska.

Elektroniska fakturor (EDI)
Vi tar i första hand emot leverantörsfakturor elektroniskt. Vår VAN-leverantör (fakturaväxel) för leverantörsfakturor är OpusCapita och EDI-adress är respektive bolags organisationsnummer utan bindestreck (exempelvis 5567099667).

PDF-faktura
I undantagsfall kan även pdf-faktura accepteras. Fakturor med tillhörande bilagor måste ligga i samma pdf-fil som fakturan. Adress för pdf-faktura är  pdf.faktura@rikshem.se

Kostnadsställe: Ladda ner filen med Rikshems kostnadsställen och organisationsnummer

Faktura får ej överlåtas på factoringleverantörer eller liknande företag.

Fakturainnehåll

Faktureringsadress:
Bolagsnamn
FE 360
838 80 FRÖSÖN

Var uppmärksam på att fakturan är ställd till rätt bolag i Rikshem-koncernen samt att betalningstiden är 30 dagar. Rikshem accepterar inte några expeditions- eller faktureringsavgifter.

Det är viktigt att nedanstående uppgifter framgår tydligt på fakturan:

 • Beställarreferens/er referens 1: Kostnadsställe eller projektnummer
 • Fullständigt namn och adress, utställare
 • Fullständigt namn och adress, mottagare
 • Utställarens momsregistreringsnummer
 • Betalningsvillkor 30 dagar om inget annat avtalats. Vi har inte möjlighet att administrera fakturor på kortare tid än så.
 • När affärshändelsen inträffat (Leveransdatum)
 • Fakturanummer (OCR-nr)
 • Fakturans utfärdandedatum
 • Produktens/tjänstens omfattning/mängd och art
 • Fakturatotal, brutto och netto
 • Momsbelopp och momssats i procent
 • Eventuellt avtalsnummer enligt överenskommelse med Rikshem.
 • Om faktura avser en arbetsorder: ärendenummer samt kortfattad beskrivning av utfört arbete och tillhörande varor

Teknisk information om referenser på fakturan

Vi tar emot Svefaktura v 1.0. Information kring referenser ska skickas så här: